Eneagrammas tipu SADERĪBA [tiešsaistē]

Eneagrammas tipu saderība

Eneagramma ir personības tipoloģijas modelis, kas iedala cilvēkus 9 grupās. Parasti, kad uzzinām kurš tips mums atbilst, ir loģiski, ka vēlamies uzzināt arī to, ar kuru tad tipu mums ir vislabākā saderība un viens no biežākajiem jautājumiem ir “Kurš tips ar kuru tipu vislabāk sader?”. 

Kurss “Enneagrammas tipu SADERĪBA” sniedz ieskatu par visu 45 tipu kombināciju attiecībām. 

Dalība šajā kursā ir iespējama tikai ar iepriekšēju pieredzi (jābūt izpratnei par tipiem)

Katrs no mums ir unikāls un demonstrē tikai noteiktas savas īpašības. Tas kuras tieši parādās un vairāk tiek uzsvērtas, būs atkarīgs no konkrētās situācijas un cilvēkiem blakus.  

4 nodarbību kurss “Eneagrammas tipu SADERĪBA” ir veltīts attiecībām – tipu savstarpējām attiecībām un attiecībām kopumā, tam, kā Eneagrammas zināšanas palīdz veidot stipras un abpusēji apmierinošas savienības. 

Apmeklējot nodarbības sapratīsiet, kas rada patiesu draudzību, veiksmīgus sadarbības partnerus vai veido laimīgu laulāto pāri.

VAIRĀK INFO UN PIETEIKTIES ŠEIT

PROGRAMMA

Kurss ir būvēts tā, lai vari apmeklēt jebkuru nodarbību skaitu. Piemēram, vari apmeklēt tikai 3. vai 2. un 4., vai nākt uz visām.

Katrā nodarbībā:

 – izrunāsim vispārīgo informāciju par attiecību dinamiku;

 – apspriedīsim 11-12 pāru attiecības:

    * ko katrs partneris sagaida no attiecībām,

    * ko katrs partneris ienes attiecībās un kā to uztver otrs,

    * kas piesaista vienu partneri otrā,

    * attiecību zemūdens akmeņus,

    * izpratni, kā veidot harmoniskas attiecības;

 – atbildēšu uz jūsu jautājumiem.

TIPU PĀRU sadalījums pa dienām:

24. novembrī – 1/1,  1/2,  2/7,  2/9,  3/5,  3/6,  4/7,  4/9,  5/8,  6/6,  7/8 

15. decembrī – 1/3,  1/4,  2/6,  2/8,  3/3,  4/6,  4/8,  5/7,  5/9,  6/7,  9/9 

5. janvārī – 1/5,  1/6,  2/4,  2/5,  3/4,  3/8,  3/9,  4/5,  6/8,  7/7,  7/9,  8/9

26. janvārī – 1/7,  1/8,  1/9,  2/2,  2/3,  3/7,  4/4,  5/5,  5/6,  6/9,  8/8

VAIRĀK INFO UN PIETEIKTIES ŠEIT