Kā visveiksmīgāk noteikt savu Eneatipu?

Īsumā: 

Visveiksmīgākais veids noteikt savu eneatipu ir apgūstot eneagrammu dzīvajā, kopā ar citiem cilvēkiem un ļaujoties procesam. 

Visveiksmīgākais ceļš ir apgūt eneagrammu un saprast, pie kura no tipiem piederi. 

Eneagrammu var apgūt: 

  • apmeklējot apmācības dzīvajā; 
  • apmeklējot apmācības tiešsaistē; 
  • skatītoties video ierakstus; 
  • lasot grāmatas. 

Plašāku atbildi uz šo jautājumu lasi šeit.