es un tu

Es un Tu jeb kas jāņem vērā veidojot attiecības

Komunikācija ar apkārtējiem cilvēkiem ir viens no mūsu dzīves stūrakmeņiem. Ģimene, darbs, draudzība vai pat elementāra iepirkšanās ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi mēs spējam mijiedarboties ar apkārtējiem cilvēkiem. Dzirdēt un saprast teikto, mācēt izteikties tā, lai mūs dzird un saprot. Šajā rakstā izklāstīšu dažus ieteikumus, kā veidot veiksmīgāku komunikāciju ar katru no Eneagrammas tipa pārstāvjiem. 

 

DIVNIEKS 

Kā veicināt uzticēšanos? Esiet pirmais, kas rada komunikāciju, proti, uzraksta īsziņu vai, pat labāk, piezvana. Centieties pēc iespējas viņam sniegt savu atzinību un sajūtu, ka viņš jums ir svarīgs. 

No kā izvairīties? – Izvairieties būt pārāk krisitks viņa saistībā un tādējādi aizskart viņa jūtas, kā arī neuzvtert viņu nopietni. 

Ko var mācīties no viņa? – Novērtēt siltumu, ko sniedz personisks kontakts un patiesu rūpju un gādibas pilnas attiecības. 

Kā risināt konfliktus? Lūdziet viņam uzņemties atbildību par savām velmēm, nevis netieši vainot apkārtējos vai provocēt vainas izjūtu citā cilvēkā. Mudiniet izteikt viņa neapmierinātību un aizvainojumu savlaicīgi, nevis gaidīt brīdi, kas būs sakrājies par daudz un tad “uzsprāgt”. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Palīdziet viņam pievērst uzmanību viņa vajadzībām un jūtam, kā arī radīt robežas ar citiem cilvēkiem. Iedrošiniet atvēlēt laiku sev un un atgādiniet, ka viņam jāmācās būt pašpietiekamam un neatkarīgam no apkārtējiem cilvēkiem. Proti, stabili jāstāv uz savām divām kājām neatkarīgi no tā, ko par viņiem domā citi cilvēki. 

 

 TRIJNIEKS 

Kā veicināt uzticēšanos? Novērtējiet viņa darbu un veiciet ar viņu ātras un efektīvas sarunas. 

No kā izvairīties? – Izvairieties kavēt viņa virzību uz priekšu, kā arī aizņemt pārlieku daudz viņa laika. 

Ko var mācīties no viņa? – Smelieties iedvesmu būt aktīviem, panākt rezultātus un pelnīt atzinību par paveikto. 

Kā risināt konfliktus? – Ļaujieties agresīvai komunikācijas apmaiņai, saglabājot virzību uz uzstādīto mērķi. Atgādiniet viņam, ka veiksmīgu rezultātu iespējams sasniegt dažādos veidos un ka procesā iesaistītie cilvēki ir svarīgi. Izaiciniet viņu retoriku un propagandu, taču nelieciet viņam zaudēt savu “seju”. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Palīdziet viņam ieskatīties sevī un atklāti pateikt gan sev, gan citiem, kas viņš patiesībā ir. Atbalstiet viņu jūtu izpausmē un neveiksmju pārdzīvošanā, kā arī mudiniet viņu pievērsties savai veselībai, ne tikai skriet visu laiku uz priekšu. Novērtējiet viņu par to, kas viņš ir, nevis to, ko viņš dara, un, galvenais, dariet to zināmu arī viņam pašam. 

 

ČETRINIEKS 

Kā veicināt uzticēšanos? – Novērtējiet viņa emocionālo jutīgumu un radošumu. 

No kā izvairīties? – Neuzstājiet, lai viņš ir racionāls, atslēdz savas emocijas un, lai viņš maina savus uzskatus un uzvedību citu cilvēka spiediena rezultātā. 

Ko var mācīties no viņa? – Mācieties novērtēt katra cilvēka individualitāti un jūtu dziļumu. 

Kā risināt konfliktus? – Izaiciniet viņu izvairīties no ieslīgšanas kādā no galējībām – dziļas aizvainotības un atteikšanās no apkārtējās pasaules; dusmu uzliesmojumiem iekšējās neapmierinātības dēļ. Centieties viņam palīdzēt saglabāt vidusceļu. Viņa emociju uzplūdā izteikto uztveriet atsvešināti, jo tas liecina tikai par tā brīža sajūtām, nevis kopainu. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Mudiniet viņu rast emocionālo līdzsvaru un turēties pie tā. Ļaujiet un rosiniet, lai viņš savas emocijas un jūtas pauž tieši, nevis ļaujas hroniskai negatīvai attieksmei vai pat depresijai. Palīdziet viņam cīnieties ar viņa iekšējo kritiķi un pretoties vainas izjūtai. Kā arī lieciet viņam sekot līdzi saviem vārdiem un ietekmei, ko tie rada uz citiem cilvēkiem.  

 

PIECINIEKS 

Kā veicināt uzticēšanos? Veidojot ar viņu lēnu un pārdomātu komunikāciju, dodot viņam laiku visu apdomāt. 

No kā izvairīties? – Izvairieties radīt spiedienu negaidīta kontakta radīšanai vai ātra lēmuma pieņemšanai. 

Ko var mācīties no viņa? Mācieties runāt par savām idejām un novērtēt savu iekšējo pasauli. 

Kā risināt konfliktus? – Izvairieties no pieņēmumiem par to, kas notiek ar viņu. Lūdziet tiešu komunikāciju un uzklausiet viņa teikto. Saprotiet, ka jums abiem ir tiesības nepiekrist otram, taču turpināt savas attiecības. Uzsveriet savstarpējo attiecību nozīmi, taču neuzspiediet tās vai kontroli pār viņu. Izaiciniet viņu būt sirsnīgākam un dāsnākam un katrā konfliktā sniedziet maksimāli daudz informācijas. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Viņu vajag atbalstīt atgriezties savā ķermenī un sajust notiekošo, ne tikai visu laiku dzīvot savā prāta pasaulē. Radiet drošu vidi, lai viņš zinātu, ka ar jums var dalīties ne tikai pārdomās, bet arī sajūtās un emocijās. Atgādiniet, ka ir svarīgi informēt citus cilvēkus par viņa jūtām,  un saprotiet, ka pēc viņam nepieciešamā pārtraukuma, viņš atgriezīsies pie uzsāktā projekta vai savstarpējajām attiecībām.  

 

SEŠINIEKS 

Kā izveidot raportu? – Novērtējiet viņa uzmanību, kas vērsta uz iespējamajām problēmām, un piekrītiet noteikumiem un procedūrām, kas izstrādātas, lai no tām izvairītos. 

No kā izvairīties?Izvairieties pēkšņi mainīt noteikumus un procedūras, slēpt no viņa informāciju, kā arī padarīt viņa uztraukumu par kādu lietu maznozīmīgu. 

Ko var mācīties no viņa? – Spēt apzināties iespējamos notikumu attīstības scenārijus savlaicīgi un sagatavoties tiem. 

Kā risināt konfliktus? Esiet maksimāli atklāts un godīgs, neslēpiet savus nodomus un nelietojiet frāzes, ko var pārprast. Izaiciniet viņu uzņemties atbildību par notiekošo un savu reakciju uz to, nevis meklēt ārējus attaisnojumus vai iemeslus konkrētajai situācijai. Neļaujiet viņam projicēt savas kļūdas uz jums. Jūtot apdraudējumu, viņš būs pretrunīgs un atkāpsies, tāpēc jums jācenšas viņu noturēt šeit un tagad, lai atrisinātu radušos problēmu. Ņemiet vērā, ka konflikts var būt speciāli provocēts, lai pārbaudītu jūsu uzticamību, tāpēc centieties saglabāt racionālu un argumentētu nostāju.  

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Palīdziet viņam tieši stāties pretī savām bailēm un trauksmei, māciet viņam apzināties realitāti un lūgt personīgu atbalstu. Ja iespējams, ļaujiet viņam grūtā situācijā saskatīt vismaz kādu pozitīvu aspektu. Mēģiniet nodrošināt pietiekami drošu vidi, lai viņš varētu atslābināties un no mūžīgās trauksmes prātā pieslēgties savam ķermenim un emocijām.  

 

SEPTĪTNIEKS 

Kā izveidot raportu? – Novērtējiet viņa stāstus un pozitīvās idejas. 

No kā izvairīties? – Izvairieties būt pārlieku negatīvs un uzstāt, ka ir tikai viens veids kā konkrēts notikums var risināties.  

Ko var mācīties no viņa? – Mācieties izklaidēties un pamanīt daudzās iespējas sev apkārt. 

Kā risināt konfliktus? – Izaiciniet viņu uzņemties atbildību par savu rīcību, tajā pašā laikā saglabājot maksimāli pozitīvu attieksmi pret notiekošo. Lieciet viņam apstāties un pārtraukt runāt, lai viņš dzirdētu un sadzirdētu jūs. Skaidri pasakiet, kas jums no viņa vajadzīgs un nekautrējieties to bieži atkārtot.  

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Mudiniet viņu būt pastāvīgākam un atturēties no adrenalīna, ko izraisa nepārtrauktās jaunās emocijas un piedzīvojumi. Palīdziet viņam atgriezties “pie zemes” un pievērsties savai iekšējai pasaulei. Atbalstiet viņu paliekot piezemēti un katru viņa jauno ideju līdzsvarojiet ar veselo saprātu. Stāstiet un atkārtojiet viņam par to, cik svarīga ir atgriezeniskā saite jebkurās attiecībām un brīdī, kad viņš ļaus sev izjust savas sāpes, esiet blakus. 

 

ASTOTNIEKS 

Kā izveidot raportu? – Veidojiet tiešu un atklātu komunikāciju, esiet pārliecinošs un izturiet viņa iekšējā spēka izpausmi komunikācijā.  

No kā izvairīties? – Izvairieties no viņa kontrolēšanas bez viņa piekrišanas un necieņas izrādīšanas, kā arī nelieciet viņam ilgstoši sēdēt mierā un kaut ko gaidīt 

Ko var mācīties no viņa? – Mācieties, kā panākt, lai darbi sāktu notikt un jautājumi risināties. 

Kā risināt konfliktus? – Savā stilā pastāviet par savu pozīciju un tieši konfrontējiet viņu. Pieņemiet viņa agresīvo enerģiju, vienlaikus neļaujot viņam izslīgt galējā tās izpausmē. Esiet izturīgs pret destruktīvo kritiku vai draudošo uzvedību, kas tiks vērsta jūsu virzienā. Tikai saprotot, ka pretī stāv līdzvērtīgs cilvēks, viņš spēs savaldīt savas dusmas un risināt konfliktu tā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Vienlaikus neignorējiet viņa izpaustās aizskartās jūtas, pretējā gadījumā jūs veicināsiet viņa personības izpausmes ļaunāko scenāriju. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Mudiniet viņu savu milzīgo iekšējo enerģiju izmantot konstruktīvi. Tieši konfrontējiet viņu, kad neapzināta agresija vai dusmas tiek izmantotas kā ērts ieradums, lai sasniegtu sev vēlamo. Palīdziet viņam apzināties savu slēpto neaizsargātību un pieņemiet, ka viņam ir vajadzīga mīlestība un rūpes pat tad, kad viņš to neizrāda vai dara visu, lai tās nesaņemtu. 

 

DEVĪTNIEKS 

Kā izveidot raportu?Veltiet laiku, lai izveidotu komunikāciju, kas balstīta uz kopīgam interesēm. Esiet mierīgs un ieklausieties viņā.  

No kā izvairīties? – Izvairieties būt nepacietīgs un radīt spiedienu attiecībās ar viņu. Pārāk spēcīga jūsu personības izpausme liks viņam noslēpties savā pasaulē un kavēs veiksmīgas komunikācijas veidošanu. 

Ko var mācīties no viņa? – Mācieties redzēt kopainu, ne tikai savas vēlmes, kā arī ļauties nodarbēm, kas jums vienkārši rada baudu. 

Kā risināt konfliktus? – Viņš pēc dabas izvairās no konfliktiem vai dusmu izpausmēm, līdz ar to drīzāk kļūs pasīvs vai attālinās sevi no iespējamās konflikta situācijas. Kad jūtat, kad tas notiek, mēģiniet viņu “pārķert” un saprast, kas patiesībā viņā iekšā notiek. Pretējā gadījumā konflikts tikai pieaugs un jūs nonāksiet situācijā, kad viņš “uzsprāgs” un uzkrātais vairs nebūs apturams. Dariet viņam zinām, ka tas ir normāli, ka katram ir savi uzskati un vēlmes un ka konflikts nenozīmē attiecību pārtraukšanu. Ja tomēr nonākat līdz sprādzienam, vadiet viņa dusmas konstruktīva virzienā. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Pievērsiet viņam nedalītu personīgu uzmanību un palīdziet radīt nākotnes plānu struktūru, kas viņa ļaus turēties pie nospraustajiem mērķiem. Ļaujiet viņam pašam saprast savas prioritātes un mudiniet viņu no tām neatkāpties, lai nezaudētu savu balsi. Lūdziet viņam sadarbību, nevis mudiniet uz sava redzējuma īstenošanu, kā arī pieņemiet atteikumu, kad tas tiek izteikts. Izaiciniet viņu gribēt vairāk nekā tikai lietas, kas nodrošina ērtumu un palīdziet viņam riskēt. Esiet pieņemošs pret viņu, taču neatlaidīgi centieties noturēt viņu pie izveidotās struktūras.  

 

VIENINIEKS 

Kā veicināt uzticēšanos? – Cieniet viņa integritāti (proti, uzskatu kopumu, kas veido viņa pareizību, iekšējo līdzsvaru un izprati par sevi kā vērtību) un uztveriet ar viņu saistītās lietas nopietni. 

No kā izvairīties? – Neuzņemieties saistības, ko nevarēsiet izpildīt, ievērojiet atbilstošās procedūras un vienmēr atcerieties par labām manierēm komunikācijā ar viņu. 

Ko var mācīties no viņa? – Pamanīt kā var uzlabot apkārtējās lietas un procesus. 

Kā risināt konfliktus? – Lūdziet viņu būt tiešam par dusmu cēloni un pārvarēt viņa aizvainojumu. Atzīstiet savas kļūdas un runājiet ar viņu pārliecināti un autoritatīvi. Izaiciniet viņu pamanīt, ka ir vairāk nekā viens pareizais problēmas risinājums. 

Kā atbalstīt viņa attīstību? – Palīdziet viņam būt mazāk kritiskam pret sevi un pieņemt savas kļūdas un nepilnības. Lūdziet viņam savos spriedumos būt taisnīgākam un piedodošākam, atgādiniet viņam dalīties atbildībā ar citiem un mudiniet viņu vairāk izklaidēties. 

 

Mēs nevaram nekomunicēt. Katrs no mums ir unikāls, ar savu redzējumu un tieši tas mūsu komunikāciju padara tik aizraujošu. Pat saskaroties ar cilvēku, kas visām manām Astotnieka porām liek ieņemt uzbrukuma pozīciju, es apzinos, ka ir lietas, ko varētu no viņa mācīties. Tikai sākumā ir jāmāk tikt galā ar sevi un savu reakciju. Eneagramma ir instruments, kas ļauj to apgūt. Vienlaikus tā parāda veidus kā veicināt veiksmīgāku komunikāciju ar otru cilvēku. Tas nav brīnumlīdzeklis, kas izmanīs to otru cilvēku, bet resurss, ko jūs varat izmantot, lai labāk izprastu sevi un sasniegtu sev vēlamo reakciju.  

Raksta  autore: Signe Rudenko

26.02.2021. – 22.03.2021.

Avoti:  

  1. P. O’Hanrahan “THE ENNEAGRAM AT WORK / THE NINE ENEAGRAMM TYPES”. https://theenneagramatwork.com/ (accessed on 05.03.2021.)
  2. D.R.Riso & R.Hudson “The Wisdom of The Enneagram. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types”, Bantam Book, June 1999.