Kas saniknos konkrēta eneatipa pārstāvi?

Iespējams, ikdienas dzīvē esi pamanījis situācijas, kad kāds blakus esošs cilvēks “uzvelkas” par lietām, kas Tev šķiet absurdas vai, gluži pretēji, Tevi sanikno lietas, kas citiem šķiet pieņemamas.

Tā notiek, jo mēs katrs esam atšķirīgs un tā tam arī jābūt – pat piederība vienam eneatipam nenozīmē, ka divu cilvēku reakcija uz vienu un to pašu aizkaitinājuma avotu būs identiska. 

Šajā rakstā atradīsi informāciju par to, kas visticamāk aizkaitinās un liks zaudēt pacietību katra konkrētā eneatipa pārstāvjiem. 

 

Vieninieks – slinkums. 

Vieninieki pēc savas dabas ir vieni no strādīgākajiem un principiem bagātākajiem eneagrammas tipu pārstāvjiem. Viņi ir sev uzstādījuši augstus standartus, kurus tiecas sasniegt un, pat realizējot tos, vienmēr redz veidus kā varētu būt vēl labāk/pareizāk.  Šī iemesla dēļ, Vieniniekiem ir grūti saprast cilvēkus, uz kuriem nevar paļauties un kuri, viņuprāt, ir slinki. Proti, Vieninieki redz, ka cilvēks neizpilda savas saistības, izšķiež laiku vai netiecas sevi pilnveidot, un tas viņus “uzvelk”. Viņiem nav pieņemami zemi standarti un pat doma par neatbilšanu tiem Vieniniekus aizkaitina. 

 

Divnieks – savtīgums. 

Divnieki tic, ka dzīve, kas nodzīvota citiem, ir labi nodzīvota dzīve. Proti, viņi seko zelta principam “dari otram to, ko vēlies, lai viņš darītu tev” un tiecas būt nesavtīgi un iejūtīgi pret apkārtējiem. Rezultātā tik ļoti iedzīvojoties palīga lomā, ka aizmirst par savām vajadzībām un vēlmēm. Ikdienā Divnieki pievērš pastiprinātu uzmanību apkārtējo vajadzībām un emocijām, līdz ar to, redzot kāda cilvēka savtīgumu, viņi “uzvelkas”. Situācijās, kad šāds savtīgums izpaužas, piemēram, citu cilvēku izmantošanā, Divnieki izjūt aizkaitinājumu un, iespējams, var pat konfliktēt ar konkrēto cilvēku, lai gan parasti no konfliktiem izvairās. 

 

Trijnieks –  ambīciju trūkums. 

Trijnieki eneagrammā tiek dēvēti par sasniedzējiem, proti, tie ir cilvēki, kas sniedzas sasniegt savus mērķus un jaunas virsotnes neraugoties uz apstākļiem vai šķēršļiem, ar kuriem saskarsies. Ja viņi nevarēs to izdarīt vienā veidā, atradīs citu un tā, kamēr sasniegs vēlamo. Viņi tiecas pēc sasniegumiem darbā, sportā vai kādā sev svarīgā citā jomā. Līdz ar to Trijnieks saskaroties ar apātiju/ambīciju trūkumu “uzvelkas”, jo vienmēr ir “jāmērķē augstāk”. Stagnācija un ambīciju trūkums viņus aizkaitina un nav pieņemams, rezultātā, viņi izvairās no šādiem cilvēkiem, jo no tiem negūst “pievienoto vērtību”. 

 

Četrinieks – seklums. 

Četrinieki ir romantiķi, kuriem nepieciešams emociju dziļums. Nav svarīgi, pozitīvas vai negatīvas emocijas – tās ir jāizjūt visā to spektrā. Viņi bieži jūtas atšķirīgi no apkārtējiem un tas var būt saistīts ar Četrinieku iekšējās pasaules dziļumu un tieksmi uz pašanalīzi. Virspusējas sarunas un notikumi nav viņu fokusā, līdz ar to Četrinieki vēlas autentiskas un dziļas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Seklums un patiesuma trūkums attiecībās viņus “uzvelk” un rada aizkaitinājumu, jo Četriniekus interesē emocijas un garīgā pasaule, nevis pasaulīgās lietas. 

 

Piecinieks – uzmācība. 

Piecinieki alkst pēc laika vienatnē, lai varētu apmierināt savu tieksmi pēc zināšanām. Viņiem patīk būt pašiem ar sevi, jo tādējādi var ne tikai papildināt savus informācijas krājumus, bet arī taupīt enerģiju, kas paredzēta svarīgākām lietām kā “tukšai” komunikācijai ar cilvēkiem. Pieciniekiem ir siltas jūtas pret citiem cilvēkiem, taču viņi izvēlas tās neizrādīt, savukārt, uzmācīga komunikācija no citu cilvēku puses izsit Pieciniekus no līdzsvara, viņi zaudē savu domu gājienu un enerģiju. Viņi aizkaitinās un izvēlās noslēgties no apkārtējiem vēl vairāk. 

 

Sešinieks – neuzticamība. 

Sešinieki meklē drošību un atbalstu, viņuprāt, tik haotiskajā un nenoteiktajā pasaulē. Viņi pārsvarā ir strādīgi un lojāli, kā arī nopietni attiecas pret savām saistībām. Reizēm pat domā, ka dotā vārds neturēšana ir grēks. Līdz ar to viņus “uzvelk” godīguma trūkums, nenopietna attieksme un neparedzamība. Proti, ja Sešinieki jūt, ka konkrētais cilvēks ir neuzticams, viņi kļūst aizkaitināti. 

 

Septītnieki – garlaicība. 

Septītnieki ir cilvēki “ballīte” jeb viņi vislabāk jūtas, kad ir aizņemti, aktīvi un iesaistās jaunos piedzīvojumos. Līdz ar to viņus “uzvelk” rutīna un garlaicība. Nepieciešamība ilgstoši koncentrēties vienai lietai, bez iespējas izpētīt citas alternatīvas, Septītniekus aizkaitina un viņi var saspringt. Septītnieki būtība ir tieksme pēc brīvības un dažādības, kas rada jaunas emocijas, tomēr, neraugoties un garlaicības tracinošo pusi, tā viņiem reizēm ir nepieciešama, lai pabeigtu iesāktās lietas.  

 

Astotnieks – kontrole.  

Astotnieki ir ļoti patstāvīgas personības ar stipru gribu un viņiem ir daudz iekšējās enerģijas. Viņi paši sev uzstāda jaunus izaicinājumus, lai pārliecinātos par savām spējām un kompetencēm. Proti, Astotnieki uzstāda sev noteikumus paši un “uzvelkas”, ja kāds cits mēģina viņus kontrolēt. Izjūtot neatļautu kontroli no apkārtējo puses, Astotnieki aizkaitinās un šim aizkaitinājumam uzkrājoties var tiešā veidā konfrontēt ar aizkaitinājuma avotu.  Astotnieki ir skarbie individuālisti (varu un daru visu pats) un izjūtot ierobežojumus darīs visu, kas viņu spēkos, lai atgūtu savu brīvību un patstāvību. 

 

Devītnieks – bezkaunība. 

Devītnieki ir tie cilvēki, kas visticamāk apspiedīs savas dusmas, jo viņos mīt bailes, ka tās sabojās attiecības, ko viņi ir izveidojuši. Bieži vien viņi jūtas spiesti darīt lietas, jo vienkārši nav spējīgi pateikt “nē” vai aizstāvēt savas vajadzības. Devītnieki uzreiz neizrādīs savu neapmierinātību, taču citiem ilgstoši, bezkaunīgi izmantojot šo īpašību, viņi pamazām “uzvilksies”. Proti, Devītniekus “uzvelk” situācijas, kad viņi pats nevar dzīvot savu dzīvi un darīt lietas, tā kā vēlās jeb kontroles trūkums pār savu dzīvi – rodas sajūta, ka viņiem tiek atņemta viņu “balss”. Pārsvarā šis aizkaitinājums nav pamanāms līdz brīdim, kad jau kļūst par vēlu.  

Raksta  autore: Signe Rudenko

10.08.2020.

Avoti:  

  1. Susan Storm “Here’s What Infuriates You, Based on Your Enneagram Type”, July 2, 2019. 

  2. D.R.Riso & R.Hudson “The Wisdom of The Enneagram. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types”, Bantam Book, June 1999.