bailes attiecībās

No kā mēs baidāmies attiecībās ar citiem cilvēkiem?

Savstarpējās attiecības ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tās mums ir visapkārt: mājās, darbā, draugu / paziņu lokā. Tās ir vieta, kur mēs gūstam apmierinājumu kādai mūsu vajadzībai, taču vienlaikus tajās ir lietas, no kā mēs neapzināti baidāmies.

Tas, protams, nenozīmē, ka mums tagad jāpaziņo par izolāciju no visa un visiem. Vienkārši, veidojot attiecības, ir jāņem vērā, ka katram cilvēkam sava pasaules uztvere, un veiksmīgas attiecības veidosies tikai, ja abas puses apzināti strādās abpusēji ekoloģisku attiecību virzienā.  

Šajā rakstu sērijā aplūkosim katra Eneagrammas tipa iedarbinātājus jeb tā sauktos trigerus, kas var veicināt savstarpējo attiecību pasliktināšanos vai pat pārtraukšanu.  

Vieninieki baidās pazaudēt iekšējo līdzsvaru. 

Pēc savas dabas Vieninieki ir ideālisti, kas tiecas dzīvot dzīvi, kura perfekti saskan ar viņu vērtībām un uzskatiem. Viņi dedzīgi ievēro savus ētikas principus un kontrolē savu dzīvi, lai tā nenovirzītos no pareizā kursa. Viņi ir atraduši līdzsvara stāvokli, kas pēc viņu domām strādā un ļauj balansēt starp ikdienas dzīvi un viņu noteikumu krājumu.  

Iesaistoties attiecībās, Vieninieki uztraucas, ka otra puse sabotēs šo trauslo līdzsvaru un novērsīs no principiem un uzskatiem, kas bija svarīgi pirms šīm attiecībām. Reizēm Vieninieki sāk domāt, ka viņu jūtas un saistības pret otru cilvēku, liks viņiem zaudēt savu spēju būt racionāliem un pieņemt pareizos lēmumus.  

Īpašības, ko Vieninieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Slinkums; 
 • Neskaidri ētikas principi; 
 • Vilcināšanās; 
 • Emocionālā un fiziskā atkarība no otra cilvēka;
 • Nepastāvība; 
 • Bezatbildība; 
 • Negodīgums; 
 • Manipulatīva uzvedība  

Divnieki baidās būt izmantoti. 

Divnieki ir dāsni un sirsnīgi cilvēki, kas pārsvarā izdarīs visu iespējamo un arī neiespējamo, lai parūpētos par saviem tuvajiem cilvēkiem. Viņi alkst pēc beznosacījumu mīlestības, taču parasti izjūt nepieciešamību to nopelnīt ar saviem darbiem. Divnieki ar savu būtību cenšas iemiesot to beznosacījumu mīlestību, nesavtīgumu, piedošanu un līdzcietību, ko paši tiecas saņemt. 

Divnieki, iesaistoties attiecībās, baidās, ka tās nebūs vienlīdzīgas. Proti, ka viņi būs tie, kas nepārtraukti dalīsies ar saviem resursiem un rūpēsies par otru, kamēr otra puse to pieņems kā pašsaprotamu parādību. Divnieki sāk ticēt, ka viņus novērtē, nevis par to, kas viņi patiesībā ir, bet gan par to, ko viņi dara priekš otra cilvēka.  

Īpašības, ko Divnieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Atturīga uzvedība; 
 • Noslēpumi un slepenība; 
 • Manipulatīva uzvedība; 
 • Egoisms; 
 • Novēlotība – pateicība, rūpes, kas izrādītas kaut kad vēlāk, nevis uzreiz pēc Divnieku rīcības.
 • Negodīgums; 
 • Emocionāla atsvešinātība. 

Trijnieki baidās būt pazemoti. 

Trijnieki ir enerģiski, harizmātiski, ambiciozi un mērķtiecīgi. Tieši šīs īpašības viņi ienes jebkurās savās attiecībās. Trijnieki uzskata, ka viņiem ir jābūt labākajiem it visā, ko viņi dara. Proti, savs tēls ir ne tikai jāizveido un jāuztur, bet cēli jānes arī cauri visai savai dzīvei.  

Attiecības Trijnieki uztver kā sava veida apdraudējumu. Tas izveidojot citiem cilvēkiem parādīsies piekļuve Trijnieku patiesajam stāvoklim, viņi varēs ieraudzīt nesakritības starp to un izveidoto tēlu. Šo nesakritību atklāšana un varbūtēja publiskošana Trijniekiem ir kā pazemojums, jo, viņuprāt, tas iedragās gadiem loloto tēlu.  

Īpašības, ko Trijnieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Dziļa analizēšana un negativitāte; 
 • Pārlieks kriticisms; 
 • Kompetences un efektivitātes trūkums; 
 • Slinkums; 
 • Zems motivācijas līmenis; 
 • Mērķtiecības trūkums; 
 • Nepastāvība; 
 • Nepārtraukta gaušanās un sūdzēšanās. 

Četrinieki baidās būt nepamanīti. 

Četrinieki ir individuālisti, viņi jūtas īpaši un grib, lai arī apkārtējie redz un saprot, ka viņi tādi ir. Viņiem ir emocijām bagāta iekšējā pasaule un radošums, ko Četrinieki vēlas izstarot, lai gan bieži kautrējas to darīt. Viņi ir kā emociju Amerikāņu kalniņi – vienubrīd patiesi priecājas un nākamajā brīdī jau pārdzīvo dziļu sāpi.  

Iesaistoties attiecībās, Četrinieki vēlas, lai tiktu pamanīts un novērtēts viņu autentiskums. Lai attiecības būtu daudz dimensionālas un ļautu izpausties ikvienai Četrinieka būtības stīgai. Līdz ar to viņi baidās, ka attiecības var izveidoties tā, ka daļa no viņiem tiek nepamanīta vai pat noliegta. Vēl ļaunāk, ja attiecības spiež viņus mainīties vai atteikties no kaut kā sava. Četriniekiem tas ir milzīgs pārdzīvojums, jo katra viņu daļa ir īpaša un padara viņus par tiem, kas viņi patiesībā ir.  

Īpašības, ko Četrinieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Uzkundzēšanās pār otru cilvēku; 
 • Pakļaušanas apkārtējo spiedienam / viedoklim; 
 • Manipulatīva uzvedība; 
 • Vienaldzība un savaldība; 
 • Negodīgums; 
 • Emocionāla atsvešinātība; 
 • Ierobežoti uzskati.  

Piecinieki baidās būt pārņemti/ nomākti. 

Piecinieki ir zinātkāri un pašpietiekami, kā arī tiecas pēc izteiktas personīgās autonomijas un brīvības. Viņi velta laiku un enerģiju, lai iegūtu maksimālu kompetenci un zināšanas sevi interesējošās jomās. Līdz ar to Piecinieki jūtas drošāk atrodoties savā pasaulē un domās.  

Attiecības ar citiem cilvēkiem ir kā apdraudējums viņu resursiem un enerģijai, kas varētu būt izmantoto daudz reiz lietderīgāk nekā mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Pieciniekus uztrauc, ka attiecībās iesaistītās emocijas un izrietošās saistības, nomāks / pārņems viņus tiktāl, ka nebūs resursu un iespēju pētīt sevi interesējošās jomas. Viņi vēlas būt saistīti ar citiem cilvēkiem, taču tikai noteiktā laikā un vietā.  

Īpašības, ko Piecinieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Pārlieku stipra pieķeršanās otram cilvēkam; 
 • Emociju Amerikāņu kalniņi; 
 • Uzstājīga uzvedība un otra izrīkošana; 
 • Klausīšanās prasmes trūkums; 
 • Manipulatīva uzvedība; 
 • Negodīgums; 
 • Izdabāšana citiem cilvēkiem; 
 • Mājieni precīzas informācijas vietā.  

Sešinieki baidās pazaudēt savu drošību. 

Sešinieki ir cilvēki, kam patīk pārbaudītas vērtības un droši apstākļi. Viņi ikdienu sadzīvo ar savu iekšējo trauksmi un daudzajiem scenārijiem, ko attīsta viņu prāts. Viņi ir cilvēki, kas labprāt apzinās visus iespējamos notikumu attīstības variantus pirms pieņem lēmumu un rīkojas, kā arī izvairās no nevajadzīga riska.  

Attiecības Sešinieki uztver kā risku, jo viņi būs spiesti pieņemt no tām izrietošās pārmaiņas savā dzīvē, kā arī izkāpt no savas komfortablās vides un pielāgoties cita cilvēka vajadzībām. Sešinieki patiesi tic, ka būt pašam par sevi ir bieži vien ir daudz drošāk nekā iesaistīties jebkāda veida attiecībās. Šo izjūtu parasti pastiprina viņu skepticisms un neticība apkārtējai pasaulei.  

Īpašības, ko Sešinieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Nenoteikta un neskaidra uzvedība; 
 • Manipulatīva uzvedība; 
 • Negodīgums; 
 • Norobežošanās; 
 • Noslēpumainība; 
 • Pārlieku liela neatkarība; 
 • Pārgalvība; 
 • Atbalsta trūkums. 

Septītnieki baidās būt iesprostoti. 

Septītnieki ir ziņkārīgi un spontāni. Viņiem patīk sajūta, ko sniedz brīvība darīt to, ko Septītnieki grib, un tad, kad viņi to grib. Viņi alkst pēc arvien jaunām izjūtām un iespējām. Tas ir viņu personīgais adrenalīns, no kā Septītnieki nav gatavi atteikties. Pat ja viņi ikdienā nepakļaujas tam, vienmēr ir jābūt apziņai, ka viņi jebkurā brīdī varēs  brīvi tam ļauties.  

Mijiedarbība ar citiem cilvēkiem, it īpaši ilgstoša, Septītniekiem liekas kā būris savvaļas putnam – bez iespējas izplest spārnus un ļauties lidojumam. Jebkuras attiecības viņi redz kā pienākumus, kas bieži vien tiek uzlikti Septītniekiem bez viņu piekrišanas. Līdz ar to Septītnieki sāk it kā smakt un darīt visu, lai izrautos no važām.  

Īpašības, ko Septītnieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Pārlieku stipra pieķeršanās otram cilvēkam; 
 • Uzstājīga uzvedība un otra izrīkošana; 
 • Mazkustīgs dzīves veids; 
 • Negativitāte un sevis uzkurināšana; 
 • Šaurs pasaules redzējums; 
 • Konservatīvisms; 
 • Mikro-menedžments – visa izplānošana un kontrolēšana līdz vissīkākajām niansēm. 

Astotnieki baidās būt kontrolēti. 

Astotnieki ir neatkarīgi, pašpietiekami un savu pasauli dala vājos un stiprajos, sevi, protams, iedalot pie stiprajiem. Viņi ir savas dzīves noteicēji un nepieciešamības gadījumā uzņemsies rūpes un glābs apkārtējo pasauli. Nekādā gadījumā otrādāk. Astotnieki pakļaujas tikai sev un saviem noteikumiem, jo ir pārliecināti, ka tie ir vistaisnīgākie un pareizākie. 

Savstarpējo attiecību mijiedarbība uztrauc Astotniekus, jo var gadīties, ka būs kādam jāpakļaujas. Vienlaikus, ilgstoši esot attiecībās ar citiem cilvēkiem, apkārtējie var nejauši uzzināt, ka aiz šis dzelzs cilvēka tēla ir tāds pats ievainojams cilvēks kā jebkurš cits. Šāda vājības izpausme Astotniekiem nav pieļaujama, jo vājajam ir jāpakļaujas stiprajam. Tāpēc pārsvarā Astotnieki veido savas attiecības pēc diviem  principiem: viņi tajās ir stiprākie un viņi tās kontrolē.  

Īpašības, ko Astotnieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Pārlieku stipra pieķeršanās otram cilvēkam; 
 • Mikro-menedžments – visa izplānošana un kontrolēšana līdz vissīkākajām niansēm;
 • Negodīgums; 
 • Mājieni tiešas un atklātas sarunas vietā; 
 • Tenkošana; 
 • Glaimošana; 
 • Kompetences trūkums; 
 • Nepraktiskums.  

 

Devītnieki baidās būt traucēti.  

Devītnieki mīl mieru, komfortu un labsajūtu kā tādu. Viņiem ir sava iekšējā pasaule, kurā valda harmonija un kur vienmēr var paslēpties no ārpasaules un tās haotisma. Tā ir kā templis, kur viss ir perfektā līdzsvarā – ne par daudz, ne par maz miermīlīgas komunikācijas ar citiem cilvēkiem Devītniekiem ierastajā un tik ļoti komfortablajā vidē, kur viņi pamana tikai sev patīkamās lietas.  

Attiecības ar citiem cilvēkiem Devītnieki var izjust kā spiedienu un apdraudējumu savai harmonijai, jo esot tajās Devītniekiem nāksies saskarties ar sev netīkamiem jautājumiem, izkāpt no savas komforta zonas un, tā teikt, atgriezties realitātē. Proti, tiks iztraucēta viņu idille. Vienlaikus attiecības var veicināt savstarpējus konfliktus, nepieciešamību skaļi izteikt un aizstāvēt savu viedokli un vajadzības vai pretējā gadījumā Devītnieki atteiksies no savām vēlmēm un pakļausies otra gribai. Tas viss ir stress, ko daudzi Devītnieki izvēlas neuzņemties un noslēdzas no apkārtējiem. 

Īpašības, ko Devītnieki nevēlas redzēt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem: 

 • Uzstājīga uzvedība un otra izrīkošana; 
 • Mikro-menedžments – visa izplānošana un kontrolēšana līdz vissīkākajām niansēm; 
 • Kriticisms un nosodīšana; 
 • Šaurs pasaules redzējums; 
 • Klausīšanās prasmes trūkums; 
 • Konfrontācija un agresīva uzvedība; 
 • Līdzjūtības trūkums. 

Šī raksta mērķis ir parādīt, ka ideālu cilvēku un attiecību nav. Katram ir savas vērtības, vajadzības un pārītis “skeletu skapī”, līdz ar to vienīgais, ko mēs varam darīt, ir veidot savas attiecības ar citiem balstot tās uz savstarpēju cieņu un patiesas intereses pret otru.  

Cerams, ieskats lietās un īpašībās, kas,  visticamāk, provocēs Jūsu otru pusi /ģimenes locekli / draugu / kolēģi, ļaus labāk izprast viņa reakciju nākamajā komunikācijas reizē. Apstāties pirms Jūs sāksiet reaģēt uz viņa reakciju un atrast veiksmīgāku pieeju, lai sasniegtu savas sākotnējās vajadzības apmierinājumu.  

Raksta  autore: Signe Rudenko

20.05.2021.

Avoti:

 1. S.Storm “The Relationship Fear of Every Eneagram Type”. 
 2. D.R.Riso & R.Hudson “The Wisdom of The Enneagram. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types”, Bantam Book, June 1999.