no PERFEKCIONISTA par REFORMATORU

Uzvedība

Vieninieki dzīvo ar tādu pasaules redzējumu - kāds viss varētu būt ideālā gadījumā. Un viņiem ir nepārvarama tieksme visu pie tā novest. Tāpēc Vieninieki rūpējas par to, lai visu uzlabotu un nekavējoties reaģē, ja kaut kas aiziet greizi. Vieniniekiem ir ļoti attīstīts iekšējais kritiķis, kurš kontrolē emocijas un saka, ko drīkst, ko nedrīkst un ko vajag. Un viņiem ir tieksme darīt to, ko saka iekšējais kritiķis nevis to, ko patiesi vēlas pats Vieninieks. Viņiem patīk darbu padarīt labi un pareizi, tāpēc varat būt droši, ka Vieninieks pieliks maksimālas pūles, lai izdarītu to vislabākajā veidā.

Iespējams, piederi pie 1. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tu bieži domā par to, kā kaut ko uzlabot;
 • Tu centies izvairīties no nosodāmas un sliktas rīcības;
 • Tu izvirzi augstas morāles prasības pret sevi un apkārtējiem;
 • Tu augstu vērtē praktiskus nopelnus: darbu, godīgumu, kompetenci;
 • Tev ir ļoti stingrs iekšējais kritiķis, kurš saka, kas ir pareizi un kas nav;
 • Iekšējais kritiķis nosoda un kontrolē Tavas emocijas un vajadzības;
 • Tu mēdz būt sašutis par to, ka citi paliek nesodīti;
 • Lēmuma pieņemšana var izsaukt Tevī trauksmi: “Vai tas ir pareizi?”;
 • Pienākums un tas, kas jādara vienmēr ir svarīgāk par to, ko gribās.

Stress

Kad Vieninieks uzņemas pārāk daudz, un saprot, ka visu to, izdarīt kvalitatīvi nebūs iespējams. Kad apkārt ir tik daudz ko uzlabot, un lai cik daudz spēka un enerģijas netērētu, ar to nebūs gana. Saprotot, ka darbus paspēt nodot laikā vairs nav iespējams, Vieninieks pāriet Četriniekā. Viņš var kļūt atvērtāks un atklāti paust savas problēmas un emocijas. Var kļūt grūtsirdīgs un žēlot sevi: “Cik man ir grūta dzīve.” Stresā Vieninieks var norobežoties, iegrimt sevī un zaudēt pārliecību par saviem spēkiem. Var sākt izdabāt savām mazajām iegribām. Kā pozitīvais šīs pārejas aspekts ir tas, ka Vieninieks beidzot saprot savas vajadzības, ko tad viņš patiesi vēlas, un tas kļūst svarīgāks nekā pienākums un atbildība.

Komforts

Kad viss ir labi, darbi pabeigti, pienākumi izpildīti vai notiek vides maiņa, tad Vieninieks jūtās nopelnījis atpūtu: atvaļinājumu vai vismaz brīvdienas. Tad viņš pāriet Septītniekā. Vieninieks sāk paust tās īpašības, kuras nekad neļauj sev paust mājās vai darbā, kur ir daudz uzdevumu un pienākumu. Viņā parādās viegluma un spontanitātes sajūta, viņš instinktīvi reaģē uz dzīvi, kļūst jautrs un labprāt mēģina kaut ko jaunu. Vieninieks pārstāj būt tik viennozīmīgs, kļūst dzīvespriecīgāks, optimistiskāks un atveras plašajai iespēju daudzveidībai. Pieņemot lēmumus drīzāk balstās uz vēlmēm nekā uz to, kas būtu jādara. Izaicinājums komfortā var būt tas, ka Vieniniekam var rasties impulsīva vēlēšanās saņemt visu un uzreiz.

Motivācija

Dusmas – Pasaule nav ideāla, neviens un nekas neatbilst iekšējiem ideāliem un standartiem, kā rezultātā sāk pieaugt neapmierinātība. Tāpēc rodas spriedze, diskomforts, kas izpaužas caur aizkaitinājumu un nepārvaramu vēlmi visus un visu labot.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Nosodījums - milzīgs iekšējais kritiķis, kurš kritizē katru darbību un pat vēlmes. Klausoties savā iekšējā kritiķī Vieninieks it kā saņem tiesības kritizēt un nosodīt citus. Aiz šīs kritikas ir vēlme visu uzlabo, novest līdz pilnībai, bet šādi reaģējot viņš var nepamanīt pašus cilvēkus un viņu patiesās reakcijas. Var būt tendence nosodīt arī gaidāmos notikumus un iespējamās reakcijas uz tiem.

Stiprā puse

Miers - tā ir spēja būt laimīgam un apmierinātam ar iekšējo harmoniju un mieru, neatkarīgi no tā, kas notiek.

Būtība

Pilnība - Viss Visumā tiek pakļauts kaut kādai augstākai kārtībai. Lietas, notikumi, cilvēki un viņu uzvedība ir tieši tāda, kādai tai jābūt. Katrs mirklis ir nevainojams.

Attīstības ceļš

Iepazīt savas emocijas un impulsus. Legalizēt sev visas savas cilvēciskās jūtas un reakcijas. Apzināties, ka negatīvās emocijas pāriet, kad tās sāk pieņemt. Pieņemt savas dabiskās vēlmes un vajadzības. Tādā veidā Vieninieki var atbrīvoties no vēlmes nosodīt apkārtējos un sajust iekšējo mieru un skaidrību, kas ved uz patieso būtības stāvokli, kurā viss tiek uztverts kā pilnība. Vieninieku attīstība ir pieņemt savu cilvēciskumu un nepilnību.

Dzīves uzskati:

 • Man jābūt stingram un prasīgam attiecībā pret sevi;
 • Pienākumi ir svarīgāki par izpriecām;
 • Es esmu tik prasīgs pret sevi, ka man ir tiesības kritizēt citus;
 • Emocijas un vēlmes ir jākontrolē;
 • Man nav tiesības uz kļūdām un bezatbildību;
 • Realitāte ir tāla no pilnības;
 • Dzīvē ir svarīgi, lai Tev ir augsti ideāli un Tu dari visu, lai atbilstu tiem.

 

no PALĪGA par DRAUGU

Uzvedība

Divnieka talants ir saskatīt apkārtējo cilvēku vajadzības un viņam rodas nepārvarama tieksme pienākt un palīdzēt. Viņš ir atsaucīgs un visvairāk rūpējas par citiem, sev svarīgiem cilvēkiem. Divnieks ir smaidīgs, pozitīvs, starojošs un jūtas resursiem pārpilns, tas ir cilvēks, kurš prot dot un mīlēt no visas sirds. Tāpēc viņš kļūst par neaizvietojamu citu cilvēku dzīvē. Bet pašam Divniekam ir grūti paziņot par savām vajadzībām un vēlmēm, un viņš nespēj kaut ko pieņemt no citiem. Divnieks lieliski prot rūpēties par citiem, slavēt un novērtē, kad citi cilvēki viņam ir pateicīgi. Divnieka izaicinājums ir pateikt: 'Nē."

Iespējams, piederi pie 2. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tu spēj pārdzīvot līdzi citiem cilvēkiem;
 • Tev lieliski izdodas ieraudzīt citu cilvēku talantus;
 • Tu pamani, kas trūkst citu cilvēku dzīvē;
 • Tu esi lepns par to, ka esi vajadzīgs apkārtējiem un Tev ir svarīga loma viņu dzīvē;
 • Tev ir grūti palūgt palīdzību un paziņot par savām vajadzībām;
 • Tu parasti pielāgojies, lai apkārtējiem būtu komfortabli;
 • Tu izjūti dīvainu iekšējo tukšumu, kad Tev velta daudz uzmanības;
 • Tu vari justies apspiests, jo visu laiku dod citiem, un tāpēc dvēselē vēlies brīvību.

Stress

Stress Divniekam ir tad, kad viņš ilgstoši palīdz, bet par savām pūlēm nesaņem pateicību. Kad cilvēki noraida, pazemo vai sāk ļaunprātīgi izmantot viņu palīdzību. Stress būs arī tad, ja neaizvietojama cilvēka tēls tiks apdraudēts. Visbiežāk Divniekam stress ir saistīts ar savstarpējām attiecībām. Tad Divnieks pāriet Astotniekā, iegūst piekļuvi savām dusmām un var sākt tās paust tieši. Divnieks spēj norādīt citiem, cik daudz viņš viņu labā ir izdarījis un to, ka viņi to nenovērtē. Var izjust naidu pret tiem, kuri nav bijuši pietiekami pateicīgi. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka Divnieks beidzot pamana savas vajadzības, skaidri un saprotami par tām paziņo, atrod spēku, lai tās realizētu un spēj aizstāvēt savas robežas.

Komforts

Stabilās dzīves situācijās: kad Divnieks atrodas darbā, kas sniedz gandarījumu vai tuvās attiecībās, kurās jūtās mīlēts un pieņemts. Kad viņu novērtē ģimenē, kad darbā ir kļuvis par neaizvietojamu, tad Divnieks pāriet Četriniekā un iegūst pieeju dažām Četrinieku stratēģijām. Divniekam kļūst dabiski pievērst uzmanību savām vajadzībām un vērtībām un viņš spēj godāt tās ar tādu pašu entuziasmu, kādu dāvā sev svarīgiem cilvēkiem. Atrodoties komfortā parādās dziļš kontakts ar savām jūtām un viņš  spēj pamanīt pat mazākās izmaiņas savos emocionālajos stāvokļos. Divnieks vairs necenšas nevienam izpatikt un glābt pasauli. Izaicinājums šādos brīžos var būt žēlums pret sevi. Viņš var sākt justies nomākts, jo sāk apzināties, ka apkārtējie viņu izmanto, jo Divnieks bija pārāk labsirdīgs un pieklājīgs.

Motivācija

Pašlepnums – Tieksme kļūt par vajadzīgu un neaizvienojamu, sev svarīgu cilvēku dzīvē: “Es esmu vajadzīgs, bez manis netiks galā - tas nozīmē, ka mani mīl un nepametīs. Mani mīlēs tikai tad, ja es būšu labsirdīgs un rūpēšos.” Tāpēc savas vajadzības tiek noliktas otrā plānā.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Pateicība - Divnieki ļoti rūpējas par sev svarīgiem cilvēkiem un palīdz, lai nopelnītu viņu mīlestību un pieņemšanu. Par mīlestības un pieņemšanas apliecinājumu kalpo pateicība. Viņiem svarīgi ir saņemt un arī paust pateicību. Smaids, galvas mājiens vai arī mutiska atzinība par to, ka ir pateikts vai izdarīts kaut kas labs.

Stiprā puse

Pieticība - “Tas nav tikai mans nopelns.” Tā ir apzināšanās, ka: “Es esmu daļa no kaut kā lielāka un bez manas palīdzības var iztikt.”

Būtība

Brīvība -  Brīvība dot un pieņemt, saglabājot sevi. Es neesmu atkarīgs no apkārtējo cilvēku pateicības.

Attīstības ceļš

Divnieka attīstības ceļš sākas ar uzticēšanos sev. Tāpat viņiem jāiemācās atpazīt savas vēlmes un vajadzības. Jāapgūst prasme prasīt par tām, ļaujot otram cilvēkam izvēlēties pateikt: “Jā vai nē” un pieņemt palīdzību no citiem. Tādā veidā viņš saņem dubulto piekļuvi savam būtības stāvoklim - brīvībai. Pateicoties kurai Divnieks patiesi var piedzīvot brīvības patieso esamību, kurā ir brīva vaļa dot un pieņemt, saglabājot sevi.

Dzīves uzskati:

 • Mīlestību un uzmanība jānopelna, tāpat vien mani neviens nemīlēs;
 • Man nav tiesību uz nevarību un es nedrīkstu prasīt palīdzību;
 • Rūpēties par sevi ir egoistiski;
 • Citi cilvēki ciena mani, tikai tad ja es daru viņiem kaut ko vērtīgu, noderīgu un palīdzu viņiem;
 • Es varu dod apkārtējiem vairāk nekā citi cilvēki;
 • Ja man būs pārāk liela nepieciešamība pēc palīdzības, tad apkārtējie aizgriezīsies no manis;
 • Es spēlēju svarīgu lomu citu cilvēku dzīvēs;
 • Es tik daudz daru citu labā, ka esmu nopelnīji īpašu attieksmi, īpašas privilēģijas, man jau var pieļaut kādu atkāpīt.

 

no GODKĀRĪGĀ par SASNIEDZĒJU

Uzvedība

Trijnieks 24 h diennaktī redz sevi savos mērķos un daudz strādā, lai tos sasniegtu. Kad viens mērķis tiek sasniegts, viņš neapstājas, bet turpina ceļu uz vēl vismaz 5 jauniem mērķiem. Trijnieka talants ir nolasīt citu cilvēku gaidas un viņam ir nepārvarama tieksme tām atbilst. Trijnieks ir elastīgs un veiksmīgi pielāgojas cilvēkiem, apstākļiem un situācijai, uzvelkot sava veida masku. Un ar laiku vairs nesaprot, kur ir viņš, kur viņa izpatikšanas maska. Trijnieks asociē sevi ar to, ko viņš dara. Tāpēc Trijnieks daudz strādā, lai sasniegtu aizvien jaunas un jaunas virsotnes.

Iespējams, piederi pie 3. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Galvenais Tavā dzīvē - efektivitāte, produktivitāte, mērķi un rezultāti;
 • Tev ir svarīgi gūt panākumus un izvairīties no izgāšanās;
 • Tu visu sevi atdod darbam un identificē sevi ar šo darbu – Tu esi tas, ko Tu dari;
 • Tev ir viegli nolikt malā emocijas, un Tev bieži vien tam nepietiek laika;
 • Tev viegli padodas spēlēt pēc noteikumiem, un Tu spēlē to lomu, kuru nepieciešams spēlēt, lai sasniegtu savu mērķi;
 • Tev ir grūti nebūt aktīvam un Tu atpūties, piemēram, kaut ko kārtojot vai remontējot;
 • Tev viegli padodas koncentrēties uz ilgtermiņa mērķiem, kā arī atrast dažādas iespējas un ceļus, lai tos sasniegtu;
 • Ja nepieciešams, Tu vari mainīt lomas un imidžu, Tev piemīt “hameleona” īpašības;
 • Tu viegli motivē citus cilvēkus un esi lielisks paraugs, kuram gribas līdzināties.

Stress

Stresu Trijniekam izraisa profesionāli apdraudējumi, neveiksmes vai viņa sasniegumu neatzīšana un neapbrīnošana. Stresu var izraisīt arī situācija, kad kāds no tuviem cilvēkiem sāk paust negatīvas emocijas un viņu ierastā loma vairs nefunkcionē, kā iepriekš. Stresa faktors būs arī tad, ja ilglaicīgi jādara to, kas neinteresē. Vai dzenoties pēc panākumiem viņš uzņemas pārāk daudz un netiek ar to galā. Tad Trijnieks pāriet Devītniekā. Viņam pēkšņi kļūst grūti salikt prioritātes un izlemt, kuram darbam ķerties klāt, viss šķiet vienlīdz svarīgs un nesvarīgs. It kā pazūd enerģija un nav spēka kustēties uz priekšu. Kļūst izklaidīgi un nesavākti. Pozitīvais šīs pārejas aspekts ir tajā, ka Trijnieks beidzot atslābinās, pārstāj dzīties pēc sasniegumiem un tas rosina atklāt savas patiesās jūtas.

Komforts

Komforts Trijniekam ir tad, kad darbi iet no rokas, kad nospraustie mērķi tiek sasniegti un tas izraisa patiesu apbrīnu apkārtējos cilvēkos. Komforta stāvoklis iestājas arī pēc situācijām, kad Trijnieks pārliecinās, ka emocionālā dzīve ir vērtīga. Tad viņš pāriet Sešiniekā. Trijnieks atsakās no savām maskām, atbrīvojas no mērķiem un sāk sevis izzināšanas ceļu. Un pirms ķerties klāt kārtējam projektam, spēj izvērtēt, vai tas tiešām ir viņam vajadzīgs. Pārstāj žilbināt ar saviem spožajiem sasniegumiem un komunikācijā kļūst vienkāršs, patiess un tiešs. Spēj atklāt savas patiesās jūtas. Komforta pārejas izaicinājums ir bailes kļūt atmaskotam, šaubas par savām jūtām un trauksme par to, ka apkārtējie viņā vilsies.

Motivācija

Apmāns / Pašapmāns – Lai panāktu apkārtējo pieņemšanu un apbrīnu, Trijnieks kļūst par veiksmīgu, apgūst konkrētas īpašības un sasniedz noteiktu statusu. Dara visu,  kas tiek novērtētas tieši tajā sabiedrībā, kurā viņš atrodas, lai saņemtu šo cilvēku pieņemšanu un apbrīnu, tādā veidā zaudē kontaktu ar patieso sevi.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Godkārība - Svarīgs imidžs un statuss. Tik svarīgi atstāt veiksmīga un kompetenta cilvēka iespaidu, ka var kaut ko piepušķot, palaist miglu acīs, un visu, kas stājas ceļā, biežāk tās ir jūtas, savstarpējās attiecības vai savas vajadzības, veiksmīgi apiet un ignorēt. Jo svarīgākais ir mērķi un to sasniegšana.

Stiprā puse

Godīgums - Būt godīgam pret sevi. Apzināties savas patiesās vērtības un vēlmes, kas nav atkarīgas no sasniegumiem un statusa. Patiesi paust savas emocijas.

Būtība

Cerība -  Ticība tam, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek un virzās pareizajā virzienā. Sapratne par to, ka nevajag kaut ko īpašu darīt, viss tāpat būs labi.

Attīstības ceļš

Trijnieka attīstības ceļš ir būt pilnīgi godīgam pret sevi un apkārtējiem. Viņam jāatjauno pieeja savām emocijām. Jānotic tam, ka viņu mīl neatkarīgi no tā, vai Trijnieks izdarīja kaut ko vai nē, veiksmīgs viņš ir vai nē. Tad Trijnieks saņem piekļuvi patiesās būtības īpašai izpausmei, kurā nāk apzinātība, ka viss attīstās pareizajā virzienā un par to, ka nav viena cilvēka spēkos izdarīt visu.

Dzīves uzskati:

 • Manas vērtības ir atkarīgas no maniem sasniegumiem, es esmu vērtīgs tikai tad, ja es kaut ko sasniedzu;
 • Ja cilvēki redzēs mani īstu, tad viņi manī vilsies;
 • Visa pasaule ir teātris, kurā visi tēlo;
 • Man nav laika jūtām un pārdzīvojumiem, tas ir laika un enerģijas tēriņš;
 • Es varu iemācīties visu un gūt panākumus jebkurā jomā;
 • Man jāatbilst apkārtējo gaidām;
 • Man nav tiesību paust patiesās jūtas;
 • Man nav tiesību uz neveiksmi un izgāšanos, ja es kaut kam ķeros klāt, tad rezultātam obligāti jābūt veiksmīgam.

 

no TRAĢISKĀ ROMANTIĶA par INDIVIDUĀLISTU

Uzvedība

Četrinieki dzīvo ar tādu uzskatu, ka pilnai laimei, kaut kas trūkst. Un viņiem ir nepārvarama vēlme to - kaut ko atrast. To viņi dara salīdzinot sevi ar citiem. Dēļ šīs salīdzināšanas Četriniekiem noskaņojums vienas dienas laikā var mainīties vairākas reizes. Jo dažreiz salīdzinot sevi ar citiem viņi uzvar, tomēr biežāk tas notiek par labu citiem. Četrinieki, tic, ka citiem ir zelta laimes atslēdziņa, bet viņus dzīve ir apdalījusi. Četrinieki atstāj jūtīga un dziļa cilvēka iespaidu, viņu skatienā un smaidā var manīt vieglu skumju nokrāsu. Četriniekiem ir laba gaume, apģērbs ataino viņu iekšējo pasauli, emocijas un noskaņojumu.

Iespējams, piederi pie 4. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tev ir tieksme skumt un sapņot par to, kas pēc Tavām domām šobrīd pietrūkst;
 • Tev ir lieliska gaume, Tev patīk būt atšķirīgam un izcelties starp pārējiem;
 • Tu bieži prāto par to, ko par Tevi domā citi, un it kā lasi viņu domas par Tevi;
 • Ar spēcīgiem pārdzīvojumiem un radošumu, Tu tiecies pēc tā, kā Tev trūkst;
 • Tu noliedz ikdienas pelēcību, pelēcība Tev šķiet garlaicīga;
 • Tu parasti centies dažādot ikdienu un padarīt to daudz emocionālāku ar fantāzijas, radošuma un dramatizācijas palīdzību;
 • Tu dziļi iegrimsti emocionālos pārdzīvojumos, un Tev ir spēja atbalstīt citus cilvēkus krīzes situācijās;
 • Tev bieži vien ir vēlēšanās norobežoties no sabiedrības, Tev šķiet, ka Tu tajā neieraksties.

Stress

Stress Četriniekam ir noraidījums, zaudējums un nesapratne no svarīgiem cilvēkiem vai grupas. Stresu var radīt arī situācijas, kad jāizliekas, kad jāatstāj iespaids vai jāatbilst citu cilvēku gaidām, jo Četrinieks nevar būt viņš pats. Tad notiek pāreja Divniekā. Četrinieks sāk dramatizēt situāciju un rīkot emocionālas scēnas, lai pārliecinātos vai tiešām viņš ir svarīgs otram cilvēkam, vai nē. Stresā Četrinieks var sākt meklēt ceļus, kā apkārtējos padarīt atkarīgus no viņa, padarot sevi par neaizvietojamu un atgādināt cik svarīgas ir viņu savstarpējās attiecības. Stresā Četrinieks var pats sev radīt problēmas, kuras nepieciešams risināt. Šīs pārejas pozitīvais aspekts ir tas, ka Četrinieks spēj vairāk fokusēties uz citu problēmām, kļūst atvērtāks, meklē ceļus kā kļūt tuvākam cilvēkiem, kuri viņiem patīk.

Komforts

Kad Četrinieka dzīvē ir pietiekami daudz tā, kas viņam nepieciešams. Kad Četrinieks jūtās mīlēts un pieņemts, tāds, kāds viņš ir. Kad sasniegtie mērķi nes augļus un tam, ko Četrinieks dara ir jēga. Tad notiek pāreja Vieniniekā. Šādā stāvoklī Četriniekam ir viegli un interesanti. Vairs nav tik svarīgi - kā nav, jo viņš ir apmierināts ar to - kas ir. Emocijas un pārdzīvojumi pāriet otrā plānā, pateicoties tam Četrinieks kļūst racionālāks un var koncentrēties uz darbu vai uzdevumiem, jo viss šķiet kontrolējams un izpildāms. Kļūst pārliecinātāki un realizē savas idejas. Sāk pieņemt sevi un iegūst spēju kritiski izvērtēt savu fantāziju pasauli. Kā izaicinājums šādos brīžos var būt pārlieku lielā uzmanība detaļām un viegla aizkaitināmība.

Motivācija

Skaudība – Četrinieki tic, ka citiem cilvēkiem dzīve vieglāka un viņiem viss ir labi, jo viņiem ir visas nepieciešamās īpašības un resursi, lai dzīvotu laimīgi, bet pašam Četriniekam trūkst kaut kas svarīgs. Dēļ šīs personīgās mazvērtības sajūtas rodas mūžīgā iekšējā sevis salīdzināšanu ar citiem - skaudība.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Skumjas - Salīdzinājumā ar bagāto iekšējo pasauli, realitāte šķiet garlaicīga, tāpēc Četrinieks aizlido idealizētos sapņos un saldajās pagātnes atmiņās. Uzmanības fokuss uz to, kā nav, neļauj pamanīt un novērtēt to, kas ir, tieši šeit un tagad.

Stiprā puse

Vienlīdzīgums - Atbrīvošanās no ilūzijas, ka cieš tikai Četrinieki. Tad attīstās sajūta, ka mēs visi esam vienlīdzīgi un unikāli, vienlaicīgi.

Būtība

Vienotība -  Visumā viss ir sasaistīts, tas izpaužas katrā no mums. Neviens nekad netiek nošķirts vai pamests. Pasaule ir resursiem pilna.

Attīstības ceļš

Četrinieka attīstības ceļš sākas ar savu talantu un īpašo spēju pieņemšanu un sapratni, ka visi ir vienlīdzīgi. Ar spēju pievērst uzmanību tam, kas šobrīd ir, un apzināšanos, ka tas ir tikpat vērtīgs un pievilcīgs, kā tas, kas tieši šobrīd trūkst. Tieši tad Četrinieks spēj sajust, ka nav vajadzības ciest un saņem piekļuvi pie tādas būtības izpausmes, kurā viņš izjūt vienotību ar visu.

Dzīves uzskati:

 • Citiem cilvēkiem dzīve ir vieglāka un laimīgāka;
 • Ciešanas padara mani par dziļu un īpašu cilvēku;
 • Man trūkst kaut kas svarīgs, lai varu justies laimīgs un normāls;
 • Es neesmu līdzīgs citiem cilvēkiem;
 • Citi cilvēki nespēj patiesi mani saprast;
 • Jūtas un emocijas ļauj man būt dzīvam;
 • Jo nevarīgāks es būšu, jo vairāk man būs tiesību uz to, lai mani mīlētu.

 

no NOVĒROTĀJA par INOVATORU

Uzvedība

Piecinieks dzīvo ar uzskatu, ka Pasaule ir neizprotama un tajā nav droši. Tāpēc viņam ir nepārvarama tieksme uzkrāt zināšanas un izpētīt kā mijiedarbojas un jūtās cilvēki, pēc kādām likumsakarībām un tendencēm viss darbojas. Komunikācijā Piecinieks ir kūtrs, izmanto maz žestus un pārsvarā ir mazrunīgs, bet, ja pieiet klāt un izrādīt patiesu interesi, tad atklāsiet, ka viņš ir staigājošā enciklopēdija. Pieciniekam ir attīstīta stratēģiskā domāšana, viņš spēj analizēt informāciju un veidot realitātes un tās procesu, mentālos modeļus. Bieži vien Pieciniekam ir ekstravaganti hobiji, kam var nebūt praktisks pielietojums. Viņam patīk būt vienatnē, jo tādā veidā Piecinieks atjauno spēkus un iegūst laiku savām interesēm.

Iespējams, piederi pie 5. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tev ir liela nepieciešamība pabūt vienam. Tu viegli vari palikt vienatnē, pat atrodoties citu cilvēku sabiedrībā;
 • Tu esi aizņemts ar informācijas krāšanu un vēlies, lai Tev piederētu atslēga pasaules sapratnei;
 • Tev patīk visu izplānot un prātā sagatavoties, lai izvairītos no pārsteigumiem;
 • Tavas prasības attiecībā pret dzīves pamatvajadzībām ir pavisam nelielas;
 • Tu vari aiziet uz pasākumu, bet pa īstam to izdzīvosi tikai pēc atgriešanās mājās, savās atmiņās;
 • Kad Tev apkārt ir daudz cilvēku, Tev šķiet, ka neatrodies šeit;
 • Tev ir spēja būt objektīvam, Tu neļauj citu cilvēku viedokļiem un vajadzībām Tevi ietekmēt;
 • Vienatnē Tu atjauno spēkus;
 • Tu augstu vērtē tiesības uz privāto dzīvi un nekad neizpaudīsi svešu noslēpumu.

Stress

Stress Pieciniekam būs tad, ja viņš zaudē objektīvu situācijas izpratni un redzējumu. Tas var notikt, ja viņš ir emocionāli vai fiziski pārslogots. Stresu var izraisīt nepieciešamība ātri rīkoties bez iespējas savākt visu nepieciešamo informāciju, rūpīgi to izanalizēt un sagatavoties. Vai, ja nepieciešams darboties jomā, kurā Piecinieks nejūtas pietiekami kompetents. Tad Piecinieks pāriet Septītniekā. Viņa uzmanība pārslēdzas no racionālām pārdomām par situāciju uz iztēli. Piecinieks var drudžaini sākt meklēt ātru risinājumu, cenšoties ekonomēt laiku un enerģiju. Nespējot nokoncentrēties un skaidri domāt, viņš sāk lēkāt no idejas uz ideju. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka Piecinieks vēršas pie citiem cilvēkiem, lai atrisinātu stresu izraisošo situāciju un atklāj, ka sadarbība ar citiem cilvēkiem var nest arī augļus.

Komforts

Komforta pāreja Pieciniekam saistīta ar drošības sajūtu - kad viss notiek atbilstoši plānam, kad viņš jūtas sagatavots un kompetents, kad neviens neielaužas viņa personīgajā telpā un cilvēki blakus ir emocionāli stabili. Kad Piecinieks jūtas droši darbavietā un var kontrolēt ierasto darba kārtību. Biežāk šī parēja notiek mājās, jo māja tas ir viņa cietoksnis. Tad Piecinieks pāriet Astotniekā. Viņš kļūst komunikablāks, sāk aktīvi iesaistīties dzīvē. No domām Piecinieks pāriet pie darbības. Komfortā viņš skaidri zina, ko vēlas un rūpējas par savu vajadzību apmierināšanu. Var tās aizstāvēt, iesaistoties konfliktā, jo saņem piekļuvi dusmām. Par pārejas izaicinājumu var kļūt tas, ka Piecinieks komfortā vairāk sāk gribēt kontrolēt visu sev apkārt un var kļūt viegli aizkaitināms, sīkumains un direktīvs.

Motivācija

Skopums – Pasaule nav droša, tāpēc pamatīgi jāiekrāj zināšanas un resursus, lai spertu soli realitātē. Skopums izpaužas vēlmē iztērēt pēc iespējas mazāk. Resursi ir ierobežotā daudzumā, tie neatjaunojas, tāpēc viņš rūpīgi izvērtē pirms tos tērēt.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Norobežošanās - Iemesls tam, ka resursi ir ierobežotā daudzumā, liek Pieciniekam lolot to, kas viņiem ir. Norobežošanās ir veids, kā izvairīties no citu cilvēku gaidām. Jo, lai tās apmierinātu nāksies zaudēt daļu no uzkrātajiem resursiem. Tāpēc labāk izpētīt situāciju no malas, nekā tajā iesaistīties.

Stiprā puse

Dāsnums - Dāsnums jeb emocionālā iesaistīšanās. Jo vairāk Piecinieks mijiedarbojas ar apkārtējiem cilvēkiem un Pasauli kopumā, jo vairāk viņš no tās saņem atpakaļ un saprot, ka tajā ir milzīgs daudzums resursu.

Būtība

Viszinība - Spēja apzināties, ka Visumā viss ir vienas plūsmas daļa. Un ticība tam, ka jebkurš resurss ir pieejams tieši tad, kad tas ir nepieciešams.

Attīstības ceļš

Piecinieka attīstības ceļš ir pieņemt to, ka viņam ir visi resursi nepieciešamajā daudzumā un dāsni ar tiem dalīties gan ar sevi, gan ar apkārtējiem cilvēkiem. Tad Piecinieks iegūst piekļuvi nebeidzamam zināšanu un enerģijas avotam un viņš izveido saikni ar īpašu būtības izpausmi, kurā ir patiesais visu trīs centru viedums. Viszinība - tā ir spēja sajust saikni ar augstāko prātu un saredzēt dzīvi kopumā.

Dzīves uzskati:

 • Apkārtējā pasaule nav droša, tāpēc jāsagatavojas nākotnei;
 • Labāk uzmanīgi izpētīt dzīvi no malas, nekā tajā iesaistīties;
 • Man praktiski nav vajadzīgi citi cilvēki, es labprāt pavadu laiku vienatnē;
 • Emocijas traucē objektīvi uztvert situāciju;
 • Man pietiek ar mazumiņu, man nevajag daudz;
 • Ja es pārāk stipri iesaistīšos attiecībās, tad tās mani iztukšos. Pat labas attiecības iztukšo;
 • Jo vairāk es prasīšu no citiem cilvēkiem, jo vairāk viņi sāks pieprasīt no manis.

 

no SKEPTIĶA par LOJĀLISTU

Uzvedība

Sešinieks dzīvo pēc principa: nekad nevar zināt, kad kaut kas aizies greizi, tāpēc viņš skatās uz situācijām no dažādām pusēm un analizē tās uz iespējamajiem riskiem. Sešinieka talants ir paredzēt visliktāko gala rezultātu un viņam ir nepārvarama tieksme tam sagatavoties. Sešinieks tic, ka sliktais nenotiek tikai pateicoties tam, ka viņš tam sagatavojās jau iepriekš. Vēl viena Sešinieka stratēģija ir meklēt sabiedrotos vai citus ārējus atbalstus. Kad tas tiek atrasts, Sešiniekam rodas iekšēja cīņa: pakļauties vai stāties tam pretī. Viņam raksturīgs ir nepiekrist jeb ieņemt pretēju pozīciju, pat ja pats Sešinieks piekrīt dzirdētajam viedoklim. Viņš ir ļoti lojāls cilvēkiem, kuri ir nopelnījuši viņa uzticību.

Iespējams, piederi pie 6. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tu bieži analizē visas iespējamās sekas, pirms pieņem lēmumu;
 • Autoritātēm Tavā dzīvē ir svarīga nozīme. Tu esi vai nu ar viņiem, vai pret;
 • Tu identificē sevi ar labajiem darbiem un aizsargā nelaimīgos un vājos;
 • Tu bieži esi skeptiski noskaņots – domājot: “Jā, bet …” vai “Bet no citas puses …”;
 • Tev ir ieradums prātot, vai pieņēmi pareizo lēmumu;
 • Tu meklē slēptos nolūkus, kas var ietekmēt sadarbību;
 • Tu esi ļoti uzticīgs saviem draugiem un esi spēcīgs atbalsts viņiem;
 • Izsakot pretēju skatupunktu, Tu centies līdzsvarot viedokļus.

Stress

Sešiniekam stresu izraisa saspringtas situācijas vai situācijas, kad daudz uzdevumu. Kad lēmums jāpieņem ātri, bet laika visu izskaitļot un apdomāt nav. Kad nav iespējams paredzēt visas iespējamās sekas un sagatavoties sliktākajam. Stresu radīs arī aizdomas, ka kādam te ir slēpti nodomi. Tad Sešinieks pāriet Trijniekā un viņa uzvedība mainās. Sešinieks var sākt haotiski un nervozi darboties, jo gaidīšana nav izturama, labāk iesaistīties darbībā. Viņam parādās enerģija rīkoties, jo nav iesprostots savā prātā. Stresā Sešinieks var sākt uztraukties par savu statusu, cenšas pareizi izskatīties, izmantot pareizos žestus, terminoloģiju un attieksmi, lai apkārtējie cilvēki viņu pieņemtu kā līdzvērtīgu. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka viņš sāk iet uz priekšu, ātri pieņem lēmumus un tikpat ātri tos realizē.

Komforts

Komforts Sešiniekam ir tad, kad viss apkārt ir pārbaudīts, drošs un nebriest nekādas pārmaiņas. Nav jāpieņem lēmumi un viss ir kā agrāk. Mājīgos apstākļos, kad blakus ir uzticami cilvēki, tad Sešinieks pāriet Devītniekā. Komfortā viņam domas nomierinās un apziņa pievēršas ķermenim. Prātā vairs nav tik daudz tēlu, atslābst piesardzība un skepse mazinās, viņš atveras apkārtējiem un videi un bauda to. Sešiniekam parādās drošības izjūta un spēja uzticēties un viņš ļauj sev sajust pasaules labvēlību, nevis kā ideju, bet kā taustāmu realitāti. Komfortā Sešinieks realizē sevi, kļūst sabalansēts un stabils savās vēlmēs. Komforta pārejas izaicinājums var kļūt tas, ka notiekošā baudīšana izraisa nemieru un paniku, ir vēlme saprast ar prātu, kas notiek.

Motivācija

Bailes – Netiek izjustas tieši, bet vairāk kā pastāvīga trauksme vai slikta nojauta – kaut kas var aiziet greizi, kaut kur aiz stūra man draud briesmas. Tāpēc jābūt modram, jāparedz viss iespējamais jau iepriekš, lai vienmēr būtu gatavs sliktākajam.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Šaubas - Trauksme un sliktā nojauta rada pastāvīgas šaubas. Sešinieks nemitīgi visu analizē un atrod pretrunas savos un citu cilvēku viedokļos, nodomos un kompetencē. Lai sevi pasargātu no iespējamiem draudiem, viņš cenšas visu paredzēt un apskatīt no vairākiem skatu punktiem.

Stiprā puse

Drosme - Saikne ar milzīgu iekšējo spēku, dod drosmi rīkoties, neraugoties uz iekšējo nepārliecinātību. Drosme noticēt tam, ka viss būs labi.

Būtība

Ticība -  Nelokāma ticība labajam un tam, ka eksistē kaut kāds spēks, kas pasargā visas dzīvās būtnes. Ticība tam, ka  mēs esam Visuma daļa un atbalsts vienmēr ir ar mums.

Attīstības ceļš

Sešinieka attīstības ceļš ir spēja atslābināties un apstādināt negatīvās fantāzijas. Kad viņš atbrīvojas no šaubām un attīsta uzticēšanos sev, citiem cilvēkiem un notiekošajam. Kad Sešinieks drosmīgi uzņemas atbildību par savu dzīvi un uzdrīkstas dzīvot pēc savām vēlmēm. Tas viņam dod iespēju saņemt piekļuvi tādai būtības izpausmei, kurā ir patiesi stipra ticība tam, ka viss patiešām būs labi.

Dzīves uzskati:

 • Dzīve ir neparedzama, un apkārtējā pasaule nav droša;
 • Lai justos drošībā man, jāatrod uzticami sabiedrotie;
 • Nedrīkst uzticēties cilvēkiem, tos nepārbaudot;
 • Ar cilvēkiem, kuriem pieder vara, jābūt možam, jo viņi var ļaunprātīgi izmantot savu ietekmi;
 • Nekad neparko nevar būt pārliecināts uz visiem 100 %. Uz visu var paskatīties, kā minimums no divām pusēm;
 • Labāk sagatavoties vissliktākajam, nekā skatīties uz pasauli caur rozā brillēm;
 • Izcelties nav droši.

 

no AVANTŪRISTA par ENTUZIASTU

Uzvedība

Septītnieks dzīvo ar uzskatu, ka Pasaulē ir bezgalīgi daudz iespēju un viņam ir nepārvarama tieksme tās visas realizēt. Septītnieku virza uz priekšu viss jaunais un iedvesmojošais, tāpēc viņš nemīl rutīnu. Septītnieks ir jautrs, pozitīvs, spontāns un apburošs cilvēks, kurš mīl brīvību. Viņš ir ļoti kreatīvs, ģenerē lieliskas idejas, tikai viņam nav laika tās visas realizēt. Kad Septītnieks iespaidojas, savaldzinās ar savām idejām, tad staigā apkārt, savaldzina un aizrauj arī citus. Negatīvās emocijas viņam ir aizliegtā tēma, tāpēc Septītnieka talants ir tās nepamanīt, jo viņš tic, ka no jebkura citrona var pagatavot limonādi un uztver negatīvo, tikai kā dzīves pieredzi.

Iespējams, piederi pie 7. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tevi viegli iedvesmo cilvēki, pieredze un viss jaunais;
 • Tu gribi saglabāt pozitīvu noskaņojumu, un Tev ir viegli mainīt apkārtējo garastāvokli;
 • Tu radi sev daudz iespēju, un Tev nepatīk, kad Tevi apspiež;
 • Tevi pārsteidz tas, ka citi cilvēki var uzskatīt, ka dzīve ir smaga un problemātiska;
 • Kad Tev rodas dziļas un sāpīgas emocijas, Tu viegli radi tām skaidrojumu;
 • Tava pievilcība ir aizsardzība, aizrunājot otru cilvēku, Tu izvairies no konfliktiem;
 • Tev ir īpaša spēja izdomāt jaunas idejas un koncepcijas;
 • Tava galva ir pilna ar idejām un plāniem un labi, ka ne visi no tiem īstenojas.

Stress

Stress Septītniekam ir tad, ja viņu iedzen rāmjos, izvirza stingras prasības, kāds izdara spiedienu vai tuvojas termiņa beigas. Kad jāatbilst citu cilvēku gaidām vai jādod kāds nopietns solījums. Kad plānu ir tik daudz, ka grūti paspēt apmeklēt visu. Kad viņš pamana kā realizēts ir mazāk nekā gribētos, tad Septītnieks pāriet Vieniniekā. Stresā viņam aktivizējas iekšējais kritiķis, kurš grauž un liek novest darbu līdz iekšējā standarta atbilstībai. Septītnieks sāk pievērst uzmanību detaļām un izpildāmā uzdevuma kvalitātei, atrodot savā darbā trūkumus, labo tos. Stresā var parādīties nepieciešamība sevi ierobežot un vēlme salīdzināt ar citiem: “Es esmu labāks vai sliktāks?” Pozitīvais šīs pārejas aspekts ir tas, ka Septītnieks sāk vairāk strādāt un noved iesākto līdz galam. Spēj salikt prioritātes un ievest kārtību savā haotiskā dzīvē.

Komforts

Kad Septītnieks ir resursu pilns un pacilātā emocionālā stāvoklī. Kad piedzīvotā ir pietiekami daudz. Kad viņam viss izdodas tā, kā gribās: dzīve ir prieka pilna, tad nāk īslaicīgs gandarījums un Septītnieks pāriet Pieciniekā. Viņš palēninās un kļūst mierīgāks. Spēj palikt vienatnē un viņam nav vajadzības zvanīt, skriet vai kaut kādā veidā pašam sevi uzjautrināt. Komfortā Septītnieks sāk saprast, kas nesīs patiesu noderīgumu. Viņš iegūst piekļuvi savai iekšējai pasaulei, pārstājot izstumt no apziņas sāpes. Spēj baudīt katru dzīves mirkli, būt “šeit un tagad” un baudīt savas sajūtas. Šīs pārejas izaicinājums var kļūt saskarsme ar vientulības un bezjēdzības sajūtu, tāpēc no malas viņš var izskatīties noslēgts un nomākts.

Motivācija

Rijība – Vēlme piepildīt neapzināto badu pēc mīlestības un prieka, virza Septītnieku meklēt jaunus, spilgtus iespaidus. Aizraujoties ar jauno un patīkamo viņš izvairās tikties ar mazāk patīkamiem iekšējiem pārdzīvojumiem. Jo Septītnieks tic, ja viņš apstāsies un nenovērsīsies uz pozitīvo ārpusē, viņam no iekšienes uzbruks kaut kas briesmīgs.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Plānošana - Plānošana ir veids kā izvairīties no iekšējās trauksmes. Uzmanības fokuss nākotnes daudzos plānos, ļauj novērsties no tā, kas neapmierina tieši šobrīd. Krāsainie plāni-prodžekti kā šampanieša burbulīši apreibina un uzjautrina. Plāni prātā tiek izdzīvoti tik dzīvi un reāli, ka vairs nav vajadzības tos realizēt.

Stiprā puse

Prāta skaidrums - Tā ir spēja atrasties tagadnē, baudīt katru mirkli un notiekošo, bez gaidām par emocijām un domām, kas rada nemieru.

Būtība

Jutīgums - Jutīgums ir spēja izjust piederību dzīvei. Vienotība un saikne ar visu, caur emocijām un sajūtām. Atrašanās prieka pilnā tagadnē.

Attīstības ceļš

Septītnieka attīstības ceļš sākas no prasmes atrasties šeit un tagad, neatkarīgi no tā, kas notiek. Pieņemt un izdzīvot, tā saucamās, negatīvās emocijas, nemūkot no tām pozitīvākā, krāsainākā ārpasaulē. Tad Septītnieks saņem piekļuvi patiesās būtības īpašai izpausmei - spējai ar skaidru prātu un sirdi uztvert realitāti, ar pateicību pieņemt to, ko dzīve dod un piepildīt sirdi ar patiesu prieku.

Dzīves uzskati:

 • Dzīve ir dota tam, lai to baudītu;
 • Ja es pārāk stipri kaut kam vai kādam pieķeršos, tad man var nodarīt pāri;
 • Tuvas attiecības ir bīstamas, tās pārāk daudz no manis prasa un apdraud manu brīvību;
 • Jauni plāni, cilvēki un idejas vienmēr ir aizraujošākas, nekā zināmi un ierasti cilvēki un lietas;
 • Ir pilnīgi dabiski saņemt no dzīves to, ko vēlies;
 • Ir daudz prātīgāk koncentrēties uz iespējām un pozitīvismu nekā uz sarežģījumiem un neveiksmēm;
 • Katrā situācijā var atrast resursu.

 

no CĪNĪTĀJA par LĪDERI

Uzvedība

Astotnieka talants ir pamanīt apkārt notiekošo netaisnību un viņam ir nepārvarama tieksme cīnīties par taisnību. Astotnieka vērtība ir spēks, tāpēc visu savu dzīvi viņš attīsta: fizisko, morālo, emocionālo un cīņas spēku. Astotnieks ir enerģisks un koncentrējas uz tūlītēju savu vajadzību apmierināšanu. Ja kaut kas notiek pret viņu, tad iesaistās cīņā, lai panāktu to, ko grib. Cīņa ļauj justies dzīvam, stipram un brīvam. Astotnieks iedala cilvēkus: stiprajos un vājajos un veido tuvības lokus: savējie un svešie. Viņš uzskata, ka nedrīkst rādīt citiem cilvēkiem savu ievainojamo pusi, jo viņi to izmantos un noteikti nodarīs pāri, tāpēc Astotnieks izveido bruņas, kas pasargā viņa lielo sirdi.

Iespējams, piederi pie 8. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tev ir svarīgi just, ka Tu kontrolē savu apkārtni un visu, kas Tev pieder;
 • Tu neizrādi vājumu un vari izjust nicinājumu pret cilvēkiem, kuri patiesībā nemaz necenšas paši kontrolēt savu dzīvi;
 • Tev ir tendence saskatīt galējības: taisnīgi vai netaisnīgi, nepamanot vidusceļu;
 • Noteiktu savas enerģijas daudzumu Tu tērē, lai palīdzētu cilvēkiem un uzņemoties atbildību;
 • Tev patīk garšīgi paēst un iedzert; kad Tev rodas jebkāda vajadzība, Tu vēlies, lai tā acumirklī tiktu apmierināta;
 • Tu ātri pieņem lēmumus un vari uzņemties atbildību, ja to nav kam uzņemties;
 • Tu izjūti milzīgu atbildību un dažreiz Tev rodas sajūta, ka visa pasaule ir uz Taviem pleciem.

Stress

Stress Astotniekam būs tad, kad viņš zaudēs kontroli pār situāciju. Kad Astotnieka argumenti netiek sadzirdēti vai kāds ņem virsroku pār viņu. Stresu var izraisīt arī nepazīstami apstākļi, kad nav saprotams, ko no kura te var sagaidīt. Kad Astotnieks uzņemas pārāk daudz sarežģītus izaicinājumus, viņš pāriet Pieciniekā. Tad Astotnieks pieklust, noslēdzas un novēro notiekošo no malas. Astotniekam parādās šaubas un pastiprinās bažas, ka citi izmantos viņa vājumu. Astotnieks var uzstāt uz to, lai būtu laiks un vieta pabūt vienam, lai ar visu tiktu galā, tik ilgi, kamēr viņš būs spējīgs pāriet pie rīcības. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka Astotnieks ļauj sev paņemt atelpu, visu pienācīgi apdomāt un tikai tad rīkoties un spēj šajā Pasaulē saskatīt arī pozitīvo.

Komforts

Kad Astotnieks jūtas drošībā, kad apkārt ir cilvēki, kuriem viņš uzticas. Kad viņš atrodas vietā, kur visu var kontrolēt, nav ārēju draudu un ir saprotama spēku attiecība. Tad Astotnieks pāriet Divniekā. Viņš kļūst komunikablāks un pielaidīgāks, sāk atvērt un rādīt savu mīlošo sirdi. Astotnieka uzmanības fokusā parādās citi cilvēki un viņu vajadzības. Tāpēc viņš kļūst empātiskāks un viegli pamana, kad kādam ir nepieciešama palīdzība. Viņš nesaprot visus šos “teļa maigumus”, tāpēc uzskata, ka mīlestībai un rūpēm ir jābūt konkrētām un visbiežāk pauž tās materiāli. Komforta pārejas izaicinājums var būt tas, ka viņa palīdzība var kļūt uzbāzīga. Došana var tikt izmantota, lai kontrolētu citu cilvēku dzīvi.

Motivācija

Iekāre – Vēlme iegūt un pārvaldīt to, ko gribās, tagad un tūlīt. Šī vēlme tiek pastiprināta ar uzskatu: “Ja es būšu stiprs un kontrolēšu visus dzīvei svarīgos resursus, tad neviens neuzdrīkstēsies iet pret mani.” Tas ko Astotnieks vēlas iegūt var būt: spēks, vara, kontrole, cilvēki un citas lietas.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Taisnīgums - Astotnieka uzmanība ir vērsta uz netaisnīguma meklēšanu. Un tā kā viņš jūtās tā, it kā visa atbildība par Pasauli gulstas uz viņu pleciem. Tad uzskata, ka tas dod viņam tiesības izlemt, kurš vainīgs un sodīt viņu. Jo, ja kaut kas ir noticis, tad vienmēr ir vainīgais. Vēlme atgūt taisnīgumu izpaužas cīņā.

Stiprā puse

Nevainība - Sajūta, ka visi ir vienlīdzīgi un neviens, ne pie kā, nav vainīgs.

Būtība

Patiesība -  Apzināšanās, ka viss notiekošais ir tikai nejaušību savienojums, kas vienkārši ir dabisku lietu gājuma izsaukts. Un to, ka katram ir savs viedoklis un tiesības darīt to, ko viņš vēlas.

Attīstības ceļš

Astotnieka attīstības ceļš ir atjaunot saikni ar savu iekšējo ievainojamo daļu un integrēt to savā dzīvē. Viņam jāattīsta spēja vienkārši būt tagadnē, necenšoties to ietekmēt uzņemoties atbildību vai kontrolējot. Tas Astotniekam dod iespēju saņemt piekļuvi tādai būtības izpausmei, kurā ir patiess spēks. Pasaule kļūst daudzkrāsaina un Astotnieki atgriežas līdz saviem reāliem izmēriem, apzinoties, ka katram ir sava dzīve un savs pasaules redzējums.

Dzīves uzskati:

 • Dzīve – ir cīņa. Labākā aizstāvība ir uzbrukums;
 • Man jābūt stipram, lai neviens nevar nodarīt pāri man vai man tuviem cilvēkiem;
 • Visi cilvēki iedalās: stiprajos un vājajos;
 • Jebkurā nepatīkamā situācijā ir vainīgais, kura dēļ tas viss notika;
 • Būt atkarīgam no kāda, nozīmē izrādīt vājumu;
 • Ja es parādīšu savas vājās vietas, tad cilvēki sāks tās izmantot;
 • Es varu saņemt visu, ko vēlos. Dažreiz jāizdara spiediens, lai sasniegtu rezultātu;
 • Šķēršļu pārvarēšana norūda mani un padara mani stiprāku.

 

no UTOPISTA par MIERA NESĒJU

Uzvedība

Devītnieka talants ir sajust apkārtējo atmosfēru un viņam ir nepārvarama tieksme veidot un noturēt tajā harmoniju. Tiecoties veidot šo harmoniju viņš izvēlas ignorēt savas personīgās vajadzības, lai tik nebūtu konfliktu. To Devītnieks panāk iegrimstot citos cilvēkos un pilnībā pieņemot viņus. Viņš spēj skatīties uz situāciju no dažādām pusēm, iekāpt otra cilvēka kurpēs, pateicoties tam viņš ir lielisks starpnieks. Devītniekam grūti atteikt otram cilvēkam, bet, kad viņš saka: “Jā”, tas nozīmē tikai to, ka: “Jā, es Tevi sadzirdēju”. Tas nebūt nenozīmē, ka Devītnieks kaut ko darīs. Viņam mēdz būt grūti pabeigt svarīgu projektu, jo novēršas uz citiem darbiem, kuri šķiet tikpat svarīgi, kā esošais uzdevums.

espējams, piederi pie 9. tipa, ja šos apgalvojumus vari attiecināt uz sevi:

 • Tu centies izvairīties no konfliktiem, un Tev ir grūti, skaidri pateikt, ka nevēlaties kaut ko darīt;
 • Tu viegli saredzi visus skatupunktus un lēmumu pieņem, ievērojot visus redzējumus;
 • Tev ir milzum daudz laika: “Par to es padomāšu rīt.”
 • Tev vieglāk ir noteikt - ko nevēlies, nekā to - ko vēlies;
 • Tu viegli atstāj novārtā savas vajadzības, dodot priekšroku citu vajadzībām;
 • Bieži vien Tu jūti, kā “saplūsti” ar citiem cilvēkiem, mūziku, dabu;
 • Tev ir spēja sniegt atbalstu un Tu esi uzmanīgs pret to, kas ir svarīgi citiem cilvēkiem;
 • Tu uzlādē savas “baterijas” esot vienatnē, tomēr apkārtējo cilvēku atzinība ir kā atbalsts;
 • Dažreiz Tu jūti, ka Tevi nepamana, tomēr jūties labāks par citiem.

Stress

Stress Devītniekam būs tad, kad šķita, ka laika pilnīgi pietiek, bet pēkšņi termiņš ir klāt. Kad publiski jāpauž pretējs viedoklis vai lēmums jāpieņem ātri, bet laika tam atvēlēts maz. Kad apkārt ir spriedze, ieilgusi konflikta situācija vai ir spiediens. Stresa faktors būs arī slikta emocionāla atmosfēra mājās vai darbā. Tad Devītnieks pāriet Sešiniekā. Viņa pozitīvajā dzīves uztverē parādās robs, caur kuru atklājas šaubas un pesimisms. Pieaug trauksme un viņš sagaida citu cilvēku nosodījumu un dusmas. Stresā Devītnieks pievēršas atkārtotai problēmas apsvēršanai prātā. Var aizrauties ar idejām vai attiecībām, kas, viņuprāt, varētu garantēt lielāku drošību un stabilitāti. Pozitīvs šīs pārejas aspekts ir tas, ka Devītnieks sāk rūpēties par sevi un savām interesēm, viņam parādās ticība sev un spēja rīkoties patstāvīgi.

Komforts

Kad apkārt valda patīkama un draudzīga atmosfēra. Attiecībās ar tuviem cilvēkiem ir saprašanās, harmonija un Devītnieku pamana. Kad neviens neizdara spiedienu un nesteidzina. Kad apkārt viss ir pazīstami, tad Devītnieks pāriet Trijniekā. Šo pāreju viņš izjūt kā spēka un enerģijas pieplūdumu un labprāt ar to dalās. Uz šī viļņa Devītnieks spēj fokusēties uz savu mērķu sasniegšanas un panākumu gūšanas. Viņš ļauj sevi pamanīt, kļūst harizmātisks un gūst lielāku popularitāti apkārtējo cilvēku vidū. Devītnieki sāk apzināties savu vērtību, uzņemas atbildību un viņam kļūst svarīgi, lai viņu mīl tādu, kāds viņš ir. Komforta pārejas izaicinājums ir tas, ka Devītnieks spēj efektīvi strādāt garas stundas, bet, kad darbs paveikts, enerģija var izsīkst un pazust.

Motivācija

Slinkums – Psiholoģiskais slinkums. Tā ir tieksme saglabāt harmoniju un iekšējo mieru. Lai to panāktu Devītnieks nospiež visus savus impulsus un emocijas, kas var iztraucēt iekšējam vai ārējam mieram. Lai nospiestu dabiskos impulsus tiek tērēts daudz enerģijas, kas noved pie spēku izsīkuma, tāpēc rodas nepieciešamība atpūsties.

Fiksācija (pamatstratēģija)

Bezdarbība - Īstenot vēlmes un realizēt sapņus, tas ir grūti, jo var radīt daudz problēmu. Labāk, lai viss ir tā kā tagad, lai tik nebūtu sliktāk un viss nokārtojas pats par sevi. Vēlme norobežoties, būt mierīgam un izvairīties no konfliktiem ir tik stipra, ka Devītnieks visos iespējamajos veidos, visur un vienmēr, cenšas veidot un uzturēt harmoniju.

Stiprā puse

Enerģija - Spēja aktīvi darboties, pat ja tas izraisa diskomfortu un traucē iekšējām mieram. Gatavība kaut ko mainīt, lai dzīvotu tādu dzīvi, kādu vēlos.

Būtība

Mīlestība -  Sajūta, ka Visumā viss ir radīts ar mīlestību un tiek mīlestības virzīts. Šis spēks ir viss un ir iemesls visam.

Attīstības ceļš

Devītnieka attīstības ceļš sākas no prasmes par sevi parūpēties un spēju rīkoties tieši tagad. Kad viņš atjauno piekļuvi savām dusmām un spēj ieskatīties sevī, lai saprastu: “Gribu vai negribu?” Tad Devītnieks saņem piekļuvi patiesās būtības īpašai izpausmei, kurā var skaidri un gaiši komunicēt ar apkārtējiem cilvēkiem un sajust patieso mīlestību un tās izpausmi it visā un visur.

Dzīves uzskati:

 • Man nedrīkst būt savas vēlmes un es nedrīkstu pārāk skaļi par sevi paziņot;
 • Agresija vienmēr ir nepatīkama un postoša;
 • Man jābūt maigam un patīkamam cilvēkam, komunikācijā ar citiem;
 • Es neesmu svarīgs;
 • Ja es sākšu izteikt savu viedokli, tad tas var izraisīt konfliktu un diskomfortu;
 • Notikumi paši ar mani notiek;
 • Bieži vien es izvēlos atslābināties un neiesaistīties notiekošajā. Lielākā daļa problēmu atrisinās pašas no sevis;
 • Ja dzīvē ne pārāk izcelties, tad arī problēmas ies secen.