Cilvēki, kuri tikai sāk iepazīt Eneagrammu mēdz uzdot jautājumus: “Ko es iegūšu, kad iepazīšu Eneagrammu? Ko tas man dos?”.

  • Tās dod iespēju saprast un tikt galā ar sevi. Saprast, kāpēc mūsu dzīvē notiek tā, kā notiek, un ko mēs ar to varam darīt.
  • Saprast, kāpēc tieši tādā veidā un ne citādāk veidojas mūsu attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Un, ja vēlamies tās mainīt, tad ko, tieši, varam darīt, lai tās uzlabotu.
  • Labāk saprast cilvēkus, kuri mums atrodas blakus, jo vieglāk un laicīgāk varam noteikt, kad viņi ir komfortā, bet kad jau stresā.
  • Labāk saprast citus cilvēkus un veiksmīgāk veidot ar viņiem sadarbību.
  • Kā vadītāji varam efektīvāk deleģēt uzdevumus, jo zinām, kādas ir mūsu darbinieku stiprās puses un spējas. Saprotam, kā labāk viņus motivēt.
  • Veidojot komandu, varam izvēlēties pareizos cilvēkus konkrētiem darba uzdevumiem. Jo zinām, kas nepieciešams, lai to izpildītu vislabākajā veidā.
  • Personāla atlasē, zinot kādas īpašības ir nepieciešamas, spējam izvēlēties atbilstošākos kandidātus.
  • Terapijās, koučingā un citās atbalstošajās profesijās Eneagrammas zināšanas palīdz ātrāk saprast un palīdzēt klientam.
  • Palīdz skolotāju, audzinātāju, pasniedzēju un treneru darbā, jo ātrāk varam noteikt, kurš ir kurš, un, īsākā laika posmā, izveidot komandu un veiksmīgu grupas darbu.

Protams, ka katrs Eneagrammā atradīs kaut ko savu. Ieguvumi ir ļoti dažādi. Labā ziņa – tie noteikti ir!
Īsāk sakot – Eneagramma būs noderīga visur, kur ir cilvēki.