Par ko stāsta Eneagramma jeb kādas tēmas Eneagrammā tiek apskatītas:

  • Trīs intelektus. Eneagrammā tos sauc par centriem: sirds, galvas un ķermeņa centru. Pie katra centra pieder trīs tipi. Saprotams, ka mums visiem ir visi trīs centri, jo mēs visi domājam, veidojam attiecības ar cilvēkiem un mums visiem ir ķermenis, caur ko mēs baudām dzīvi. Tomēr, kāds no tiem ir mūsu vadošais centrs. Vadošais nozīmē mums ērtākais, ierastākais centrs, ko saprotam, sajūtam vislabāk un izmantojam visbiežāk.
  • Ikdienas raksturīgākās stratēģijas. Eneagramma apraksta, kāda ir biežākā rīcība vienam vai otram tipam. Jā, mēs visi varam darīt kaut ko, tomēr katram tipam ir kāda rīcība, kas ir viņam vairāk raksturīga nekā citam.
  • Kāpēc mēs to darām. Eneagrammā to sauc par neapzināto motivāciju. Kāpēc neapzināto?  Jo ne vienmēr saprotam vai aizdomājamies, kas tieši mūs motivē darboties vai tieši otrādāk – nedarīt neko. Jo cilvēki var rīkoties vienādi vai ļoti līdzīgi, turklāt iekšējā motivācija šai darbībai var atšķirties. Tātad Eneagramma raksturo iemeslus, kāpēc mēs tieši tā rīkojamies jeb kāda ir mūsu vajadzība, ko vēlamies apmierināt.
  • To, kā mainās mūsu uzvedība un iekšējais stāvoklis, atkarībā no konteksta vai sistuācijas. Eneagramma ir dinamisks modelis, kas ņem vērā to, ka cilvēks nav statisks, bet gan dzīva būtne, kam mēdz būt dažādi iekšējie stāvokļi, un atkarībā no tiem, viņu rīcība var atšķirties. Tāpēc Eneagramma apraksta to, kāda uzvedība ir vairāk raksturīga, kad tips ir komfortā, un, kas ar šo pašu tipu notiek, kad viņš ir stresā.
  • Uzskatus un vērtības. Eneagrammā runājam par katram tipam raksturīgākajiem uzskatiem un vērtībām. Kas ir tas, kam tips visvairāk tic un uz ko balstās, pieņemot lēmumus un rīkojoties. Nedaudz atsaukšos uz augstāk rakstīto, proti, mūsu rīcība var būt vienāda, bet zem tās var slēpties ne tikai atšķirīga motivācija, bet arī atšķirīgi uzskati un vērtības.
  • Sociālos stilus. Sociālie stili ir par to, kādu iespaidu katrs tips atstāj uz citiem cilvēkiem un kādu lomu mēs “spēlējam” sabiedrībā.
  • Uzvedību konfliktos. Eneagrammā ir tēma par konfliktiem. Kā katrs tips uzvedās konfliktos, kas notiktu, ja mēs visi būtu vienādi un kāpēc ir labi tas, ka konfliktos uzvedamies atšķirīgi.
  • Stiprās puses. Eneagramma apraksta katra tipa stiprās puses un talantus. Mēs visi esam spējīgi dziedāt, dejot un rakstīt. Bet katram mums ir savs žanrs, kas mums padodas labāk nekā citiem.
  • Būtību. Tas ir tas, ko bieži vien meklējam un uz ko tiecamies. Kad zinām, kas tieši tas ir, tad mums paveras plašāks rīcības plānu spektrs, lai to sasniegtu. Kad apzināmies, ko tieši vēlamies, mums vieglāk to sasniegt ekoloģiskā veidā gan attiecībā pret sevi, gan pret apkārtējiem cilvēkiem un vidi.
  • Attīstību. Eneagramma nav vienkārši cilvēku tipoloģija, bet sava veida attīstības modelis. Kad uzzinām savu biežāko rīcību, tās iemeslus un savas stiprās puses, tad var rasties loģisks jautājums: “Un ko tagad ar to visu darīt?”. Tāpēc jau Eneagrammas sākumā tiek runāts par attīstību. Kādi ir katra tipa attīstības ceļi. Šeit labi iederas salīdzinājums ar karti. Karti, kur ir daudz ceļu, kalnu, upju, ezeru un, iespējams, pat jūra. Kad skatāmies kartē, mēs paši izvēlamies kurp un kādā veidā doties. Tad Eneagramma ir kā karte, kas parāda vairākas iespējas attīstībai, un katrs pats izvēlas, ar ko sākt un kur vēlamies nokļūt, tikai mums zināmā un ērtā veidā.