Sveicināti!

EneaPasaule ir vietne, kas piedāvā ikkatram pilnveidoties klātienes un tiešsaistes formātā. Katra kursa aprakstā atradīsiet informāciju par to vai nepieciešamas priekšzināšanas, lai to apgūtu. EneaPasaule nav reģistrēta izglītības iestāde.

 

Vispārīgie noteikumi

Lūdzu izlasiet lietošanas noteikumus pirms iegādājaties kādu no apmācību programmām. Jums nepieciešams iepazīties un piekrist Pirkuma nosacījumiem un privātuma politikai. Ja nepiekrītat kādam no punktiem, lūdzam neizmantojiet mājas lapu un neiegādājaties tās sniegtos pakalpojumus.

 

Pieteikšanās un samaksas kārtība

Apmācībām iespējams pieteikties, nospiežot pogu – pievienot grozam vai rakstot uz info@eneapasaule.lv

Apmaksāt pakalpojumu jūs varat:

  • Tiešsaistē ar bankas karti (Mastercard, Visa, Maestro);
  • Ja nepieciešams rēķins (piemēram, mācības apmaksā juridiska persona), tad, lūdzu, sūtiet e-pastu uz info@eneapasaule.lv ar sekojošu informāciju: maksātāja rekvizīti, apmācību nosaukums un dalībnieka vārds, uzvārds. Veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru un maksājuma uzdevumā norādiet rēķina numuru.

Rekvizīti:

Inita Krēgere

Reģistrācijas Nr. 10117811165

SEB banka

LV31UNLA0055002107448

Pēc apmācību apmaksas saņemsiet apstiprinājuma e-pastu.

Detalizēta informācija par: cenu, laiku, saturu un kārtību ir pieejama katra kursa aprakstā. Jums ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms apmaksājat apmācības. EneaPasaule nav pienākums sniegt atmaksu par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst Jūsu subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par saturu ir savlaicīgi pieejama.

Maksa par apmācībām tiek atgriezta tikai gadījumā, ja apmācības tiek atceltas. Vai abpusēji vienojoties tā var tikt pārcelta uz citām apmācībām, par to vienojoties pirms notiek apmācības par kurām tika samaksāts.

Maksa par apmācībām tiek norādīta eiro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Maksa par apmācībām veicama kā priekšapmaksa pilnā apmērā.

Par kavētajām nodarbībām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta no mācību maksas. Nokavētās nodarbības var apmeklēt citā mācību grupā bez papildus maksas, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku un datumu.

 

Piedāvājums uzņēmumiem

Visas apmācības ir iespējams noorganizēt arī juridisku personu darbiniekiem. To var darīt izvēloties jau kādu no esošajām programmām. Ja darbinieku skaits ir sākot no 8 un vairāk, tad ir iespējams programmu pielāgot tieši Jūsu vajadzībām. Šādos gadījumos rakstiet info@eneapasaule.lv.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Mācību saturs, dati, noformējums, video, audio ieraksti un cits saturs, kas Jums kā ir pieejams mācību laikā, ir intelektuālā īpašuma objekts, ko aizsargā tiesību akti. Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta (izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu).

Piekļuves ilgums apmācību materiāliem ir atrunāts konkrētās programmas ietvaros.

EneaPasaule.lv atbildība

EneaPasaule.lv nodrošinām piekļuvi tiešsaistes nodarbībām un video materiāliem (ja tie ir paredzēti kursā). Iegūstot piekļuvi, Jums tiek piešķirtas tiesības izmantot pieejamo saturu izglītošanās nolūkos.

Nodarbību laikā var tikt norādīts uz informācijas avotiem, kas pieejami trešo personu tīmekļa vietnēs. EneaPasaule.lv negarantē, ka šāds trešās puses saturs būs bez maksas vai, ka tas šķitīs pieņemams vai citādi piemērots tieši Jums. EneaPasaule.lv negarantē par trešo personu tīmekļa vietnes drošu lietošanu un nav atbildīgs par kaitējumu, kas saistīts ar Jūsu piekļuvi šādam saturam vai tā izmantošanu, vai nespēju tam piekļūt un izmantot.

EneaPasaule.lv nav atbildīga par ierobežojumiem vai šķēršļiem, kas radušies trešo personu dēļ, piemēram, interneta pieslēguma vai elektrības piegādes pārrāvuma dēļ, izmantotās ierīces bojājumiem un tml.

EneaPasaule negarantē, ka viss darbosies bez kļūdām vai traucējumiem un apņemas veikt saprātīgus pasākumus, lai kļūdas un traucējumus, no savas puses, novērstu pēc iespējas ātrāk.

Strīda risināšanas kārtība

Ja Jūs uzskatāt, ka neesam snieguši noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi info@eneapasaule.lv. Mēs to izskatīsim un sniegsim atbildi 2 nedēļu laikā.

Ja nepiekrītat atbildei, varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai risinātu strīdu ārpustiesas kārtībā. Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu vai ārpustiesas kārtībā, tad strīdi ir risināmi Latvijas Republikas tiesās.