EneaPasaule augsti vērtē privātumu un apņemas aizsargāt Jūsu personīgos datus. 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu iegūšanu, to apstrādes nolūku, aizsardzību, uzglabāšanu un nodošanu trešajām personām. 

Kādā veidā tiek iegūti Jūsu dati 

EneaPasaule apkopo vienīgi tādus datus, kas attiecas uz sniegto pakalpojumu izmantošanu un pilnveidi, vai citu konkrētu, likumīgu mērķi. Dati tiek iegūti brīdī, kad Jūs sniedzat informāciju par sevi, piemēram: 

  • pieprasot pakalpojumus; 
  • piedaloties aptaujās vai atbildot uz jautājumiem saistībā ar EneaPasaule sniegtajiem pakalpojumiem; 
  • sniedzot kontaktinformāciju tīmekļa vietnē www.eneapasaule.lv
  • apmeklējot EneaPasaule organizētos un/ vai vadītos pasākumus un apmācības
  • sazinoties ar EneaPasaule citos nolūkos; 
  • izmantojot sīkdatnes (angļu valodā – cookies). 
Personas dati ietver: 
  • informāciju, kas saistīta ar personas identitātes noteikšanu un pārbaudi, piemēram, vārds, uzvārds un personas kods (atsevišķos gadījumos); 
  • kontaktinformāciju, piemēram, adrese, e-pasta adrese un telefona numurs; 
  • informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, klientu attiecībām un to pārvaldību; 
  • informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto pienākumu izpildei; 
  • paroli – simbolu virkni, kas ir zināma tikai Jums un šifrētā formā tiek saglabāta tīmekļa vietnē. Parole tiek izmantota lietotāja autentifikācijai. Jūs pats esat atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles neizpaušanu trešajām personām. Paroles tiek apkopotas un uz serveriem atrodas šifrētā veidā. 
Kā tiek apstrādāti un izmantoti Jūsu personas dati 

Personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Jums augstas kvalitātes pakalpojumus un nodrošinātu labāko iespējamo klientu servisu. Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai veicinātu turpmāku mūsu pakalpojuma nodrošināšanu, klientu apkalpošanu, pārdošanas un mārketinga attīstību. Kā arī lai sniegtu apmācību pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, izpildītu līgumu saistības un veiktu citas ar šiem uzdevumiem saistītas funkcijas. 

Mēs izmantojam Jūsu personas datus komunikācijai. Piemēram, nosūtot Jums informatīvos materiālus, kā arī paziņojumus, kas saistīti ar mūsu pakalpojumiem, izsūtot rēķinus par dalību apmācībās, sagatavojot vārdu kartes, dalībnieku sarakstus un apliecības vai sertifikātus.  

Izmantojot sīkdatnes, mēs uzlabojam Jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu. Vairāk par sīkdatņu izmantošanu lasiet sadaļā “Sīkdatņu izmantošana”. 

Kā tiek glabāti un atjaunoti Jūsu personas dati 

EneaPasaule veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu Jūsu personas datus. 

Jūsu dati tiek glabāti līdz Jūsu un EneaPasaules sadarbības beigām. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Datu glabāšanas laikā tiek ievērotas likumā noteiktās prasības. 

Mēs vēlamies uzglabāt Jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktuāli, dzēšot ārā nevajadzīgus datus un atjaunojot novecojušo informāciju. Tāpēc aicinām ziņot, ja Jūsu personas datos ir notikušas kādas izmaiņas, sūtot informāciju uz e-pasta adresi dati@eneapasaule.lv. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu papildināti, laboti vai tiktu dzēsti, sūtot e-pasta vēstuli uz dati@eneapasaule.lv.  

Tiesības piekļūt saviem personas datiem 

Iesniedzot rakstveida pieprasījumu, Jums ir tiesības saņemt šādu informāciju par saviem personas datiem, kas pieejami EneaPasaulei: 

  • kādas ziņas par Jums ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija; 
  • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem; 
  • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti; 
  • un cita veida informāciju, ko paredz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. 
Jūsu personas datu aizsardzība un drošība 

Visi Jūsu personas dati, kas kļuvuši zināmi EneaPasaulei, kādā no augstāk minētajiem veidiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.  

EneaPasaule rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem:  

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs sniedzat personas datus (tīmekļa vietnē, papīra formātā vai telefoniski). 

Lai aizsargātu Jūsu personas datus, EneaPasaule nodrošina: 

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi; 
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā; 
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kas nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu; 
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi. 

Tīmekļa vietne www.eneapasaule.lv var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka, pārrejot uz šīm saitēm, EneaPasaule nav atbildīga par privātuma praksi citās tīmekļu vietnēs. Tāpēc iesakām apskatīt konkrētās tīmekļa vietnes privātuma politiku neatkarīgi no tā, vai EneaPasaulē ir vai nav saites uz tām. 

Jūsu personas datu nodošana trešajām personām 

EneaPasaule atsevišķos gadījumos var nodot Jūsu personas datus attiecīgām valsts un pašvaldības institūcijām, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus. 

Privātuma politikas noteikumi un grozījumi 

Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes www.eneapasaule.lv izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos.  

EneaPasaule patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē www.eneapasaule.lv pieejamā Privātuma politikas versija. 

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu risināšanai, lūdzam sazināties, izmantojot e-pasta adresi dati@eneapasaule.lv  

Sīkdatņu izmantošana 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes? 

Dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju no izmantotajām sīkdatnēm. Sīkdatnes neliels teksta fails, ko tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, brīdī, kad lietotājs apmeklē konkrēto mājaslapu.  Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes www.eneapasaule.lv apmeklētājus.  

Sīkdatnes parasti nesatur nekādu informāciju, kas ļautu identificēt atsevišķas personas, bet tiek izmantotas, lai identificētu pārlūkprogrammu uz konkrētās ierīces, apkopotu statistikas datus un datus, kas nepieciešami tīmekļa vietnes darbībai. 

Serveri reģistrē Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumus, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) un laiku, kas pavadīts vietnes www.eneapasaule.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par apmeklētāju darbībām tīmekļa vietnē.  

Kādas sīkdatnes izmanto EneaPasaule 

Pastāv vairāku veidu sīkdatnes un tās tiek izmantotas dažādām vajadzībām un satur atšķirīga rakstura informāciju. 

EneaPasaule izmanto īslaicīgās sīkdatnes (temporary cookies), ko iestata un pārvalda pati tīmekļa vietne, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti. Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu. 

EneaPasaule izmanto pastāvīgās sīkdatnes (persistent cookies), kas saglabājas Jūsu pārlūkprogrammā arī pēc sesijas beigām, ja vien Jūs tās neizdzēsīsiet. Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, ko lietotājs izmanto atkārtoti (piemēram, lietotājvārds un parole). Šie dati atļauj tīmekļa vietnēm atpazīt, ka Jūs esat lietotājs, kas atgriežas, un atbilstoši reaģēt. 

EneaPasaule izmanto trešās puses sīkdatnes ērtākai tīmekļa vietnes darbībai, iekšējās statistikas un reklāmas kampaņu veidošanai. No trešo pušu sīkdatnēm EneaPasaule izmanto:

  • Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai pēc lietotāja mājaslapas apmeklējuma. Šis rīks ļauj izprast mūsu apmeklētāju uzvedību lapā un iegūt informāciju par mājaslapas apmeklētājiem apkopotā veidā; 
  • Google Tag Manager ir rīks, ar kura palīdzību ir iespējams efektīvi pārvaldīt kodus. Rīks nevāc personas datus, bet izsauc citu tagu rašanos, kas var saturēt Jūsu datus; 
  • Google Adwords izmanto sīkdatnes, lai atkārtoti pievērstu mājaslapas apmeklētāju uzmanību. Šīs darbības tiek balstītas uz apmeklētāju uzvedību mājaslapas lietošanas laikā;
  • Facebook Inc. izstrādāto sistēmu Facebook Pixel, lai apkopotu statistiku par mājaslapas apmeklējumu un lietotāju interesēm un uzvedību, un lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti;
  • Sociālo kopīgošanu – tā ļauj Jums dalīties ar mūsu rakstiem, izmantojot dažādus sociālos tīklus kā Facebook un Instagram

Trešās puses rīki nesaglabā personiski identificējošo informāciju un tīmekļa vietnes lietošanas paradumi vienmēr tiek apskatīti apkopotā veidā un anonīmi. 

Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.  

Par Google Tag Manager noteikumiem https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Par Google Adwords https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=en

Kā izdzēst sīkdatnes vai bloķēt to uzstādīšanu? 

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes.  

Jūs varat izslēgt sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā. Pārlūka iestatījumos var arī bloķēt sīkdatnes vai norādīt, lai pirms sīkdatnes saglabāšanas datorā tiktu parādīts brīdinājuma paziņojums. 

Ja Jums ir nepieciešama plašāka informācija par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet mājaslapu www.aboutcookies.org, kur Jūs atradīsiet detalizētu, neatkarīgu informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes, izmantojot pārlūka uzstādījumus un kā dzēst sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā. 

Ja Jūs vēlaties, lai mēs neiegūstam informāciju par Jūsu aktivitātēm, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881). 

Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot www.eneapasaule.lv izmantošanas iespējas.  

Informācija atjaunota 01.07.2020.